บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง win won won ชนะ ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

win วินหนึ / won วอนหนึ่ / won วอนหนึ่ / ชนะ ได้รับ

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense

ประโยค She wins the singing contest.
คำอ่าน ชี วินสึ เดอะ ซิ้งงิง คอนเท่สสะถึ
คำแปล เธอชนะ /She wins การแข่งขันร้องเพลง / the singing contest

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาต้องเติม s

 

ประโยค They win the race.
คำอ่าน เด วิน เดอะ เร่ซ
คำแปล พวกเขาชนะ/They win การแข่งขัน / the race

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาไม่ต้องเติม s

 

ประโยค She always win the argument.
คำอ่าน ชี อ๊อลเวสะ วิน ดิ อ๊ากิวเมน
คำแปล เธอมักจะชนะเสมอ /She always win ในการโต้เถียง หรือ โต้แย้ง / the argument

 

ประโยค They win votes.
คำอ่าน เด วิน โว้ตสึ
คำแปล พวกเขาชนะ /They win คะแนนโหวต / votes

 

ประโยค He wins the lottery.
คำอ่าน ฮี วินสึ เดอะ ล้อต ทะหริ
คำแปล เขาถูก / He wins ล้อตเตอรี่ /the lottery

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense

ประโยค He won the lottery yesterday.
คำอ่าน ฮี วอน เดอะ ล้อต ทะหริ เย้สสะเตอเด
คำแปล เขาถูก / He wins ล้อตเตอรี่ /the lottery เมื่อวานนี้ / yesterday

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออดีต หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้น และจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense

ประโยค She has won the singing contest.
คำอ่าน ชี แฮ่ส วอน เดอะ ซิ้งงิง คอนเท่สสะถึ
คำแปล เธอได้ชนะ /She has won การแข่งขันร้องเพลงแล้ว /the singing contest

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาช่วยใช้ has

 

ประโยค They have won the race.
คำอ่าน เด แฮ่ฟ วอน เดอะ เร่ซ
คำแปล พวกเขาได้ชนะ/They have won การแข่งขัน / the race

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาช่วยใช้ have

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ

ประโยค They are winning votes.
คำอ่าน เด อาร วินนิง โว้ตสึ
คำแปล พวกเขากำลังชนะ They are คะแนนโหวต /winning votes เพราะคะแนนนำค่อนข้างมาก

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า

ประโยค They will win votes.
คำอ่าน เด วิล วิน โว้ตสึ
คำแปล พวกเขาจะชนะ /They will win คะแนนโหวต /votes

 

คำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

beat / บี้ทถึ / ชนะ ตี
conquer /ค๊องเข่อ / พิชิต


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

รูปแบบการใช้กริยา 3 ช่อง shave shaved shaven โกน กับ Tense ทั้ง 12 แบบ

บทความแสดงรูปแบบการใช้คำกริยา 3 ช่อง shave shaved shaven โกน กับประโยคในภาษาอังกฤษหรือ Tense ทั้ง 12 แบบ เช่น Present Tense, Past Tense และ Future Tense โดยแต่ละแบบยังมีเท้นส์ย่อยอีก 4 แบบ รวมเป็น 12 แบบ ซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจการใช้คำกริยา 3 ช่องนี้ มากยิ่งขึ้น อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง thrive throve thriven เติบโต ก้าวหน้า รุ่งโรจน์ ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมี การ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น