ความหมาย : สำนวนนี้มักจะใช้พูดถึงคนที่คบยาก คบไม่ได้ ไม่มีความจริงใจ เหมือน น้ำกลิ้งบนใบบอน กลิ้งไปกลิ้งมา ใจคนก็คล้ายกัน เปลี่ยนไป เปลี่ยนมา คบยาก คบไม่ได้

ตัวอย่าง :

เธอเติบโตมาในสังคมที่มีแต่การเอาเปรียบกัน เต็มไปด้วยคนเห็นแก่ตัว จึงทำให้เธอมีนิสัยที่ยากจะคบหา ขาดความจริงใจ น้ำกลิ้งบนใบบอน คบไม่ได้ คบแล้ว มักจะสร้างปัญหาให้คนรอบตัวเสมอ โดยเฉพาะเรื่องการโกหก

คนนิสัไม่ดี เป็นคนกลับกลอกคบไม่ได้ บางคนแม้จะได้รับการศึกษามาอย่างดี ชาติตระกูลดี แทนที่จะเป็นคนดี แต่กลับมีนิสัยที่ากจะคบหา เหมือน น้ำกลิ้งบนใบบอน เพราะมีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้อง จึงทำให็หลงมัวเมา จนไม่มีความจริงใจกับใคร

การอยู่ในสังคมที่ขาดความจริงใจในการคบหากัน ก็มักจะทำให้คนเหล่านั้นมีนิสัยไม่ดี บางคน ก็เหมือน น้ำกลิ้งบนใบบอน ยากจะคบหาสมาคมด้วย เพราะซ่อนเล่ห์เหลี่ยมไว้รอบด้าน

 


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

รูปแบบการใช้กริยา 3 ช่อง strive strove striven ดิ้นรน ต่อสู้ กับ Tense ทั้ง 12 แบบ

บทความแสดงรูปแบบการใช้คำกริยา 3 ช่อง strive strove striven ดิ้นรน ต่อสู้ กับประโยคในภาษาอังกฤษหรือ Tense ทั้ง 12 แบบ เช่น Present Tense, Past Tense และ Future Tense โดยแต่ละแบบยังมีเท้นส์ย่อยอีก 4 แบบ รวมเป็น 12 แบบ ซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจการใช้คำกริยา 3 ช่องนี้ มากยิ่งขึ้น อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง mow mowed mown ตัดหญ้า ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไป ตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่ง ขึ้น