ความหมาย : สำนวนนี้มักจะใช้กล่าวถึงความเชื่อของคนไทยเรา ที่มักจะหวังพึ่งพาสิ่งที่มองไม่เห็น สิ่งศักดิ์สิทธิ์ สิ่งลี้ลับ ภูตผี วิญญาณ โดยจะ บนบานศาล กล่าวขอความช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ เมื่อตัวเองเดือดร้อน หรืออยากได้บางสิ่งบางอย่าง

ตัวอย่าง :

คนไทยมักจะตั้งศาล ไว้หน้าบ้านและมักจะบนบานศาลกล่าว เพื่อให้ช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ หากประสบความสำเร็จแล้ว ก็จะมาตอบแทนด้วยการแก้บน อาจจะเป็นอาหาร วิ่งแก้บน จุดประทัด ถวายไข่ รำแก้บน ทำกิจกรรมต่างๆ

 

การบนบานศาลกล่าวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สิ่งลี้ลับหรือสิ่งที่มองไม่เห็น หรือแม้แต่ภูตผีวิญญาณ ดูเหมือนจะเป็นที่นิยมของคนไทยเรามาก โดยเฉพาะคนที่ต้องทำมาหากิน เปิดร้านค้า หรือชาวบ้านในต่างจังหวัด จนบางทีก็ถูกมองว่างมงาย แต่หลายคนก็ประสบความสำเร็จได้อย่างที่ปรารถนา

 

การบนบานศาลกล่าวขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ สิ่งลี้ลับ ภูตผีวิญญาณ ให้ความช่วยเหลืออาจสร้างความเดือดร้อนในภายหลังเพราะสิ่งลี้ลับที่มองไม่เห็น โดยเฉพาะภูตผีวิญญาณอาจมาทำร้าย หากไม่ตอบแทนเมื่อได้สิ่งที่หวังเมื่อได้สิ่งที่ต้องการแล้ว เรื่องนี้มีอยู่จริง เป็นเรื่องที่ต้องระวัง เพราะไม่มีอะไรจะได้มาโดยไม่เสียอะไรไป


เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง retake retook retaken เอาคืน ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น