ความหมาย : สำนวนนี้มักจะใช้พูดถึงคนที่ไม่ฟัง ความคิดเห็นของใคร บอกอะไรก็ไม่ฟัง จะเอาแต่ความคิดตัวเอง หรือสิ่ง ที่ตัวเองเชื่อมั่น เชื่อถือ เท่านั้น เป็นคนประเภท ฟังหูซ้าย ทะลุหูขวา การ คบคนแบบนี้อาจไม่ใช่เรื่องดี เพราะบางคนก็เอาแต่ตัวเองเป็นใหญ่ มี ปัญหากันทุกเรื่อง

ตัวอย่าง :

คนประเภท ฟังหูซ้าย ทะลุหูขวา พูดอะไรก็ไม่ฟัง ไม่สนใจความคิด คนอื่น เอาแต่ความคิดตัวเองเป็นใหญ่ หากสิ่งที่ทำนั้นไม่มีเรื่องเสียหาย เป็นเรื่องส่วนตัว ไม่ทำให้ใครเดือดร้อน ก็ไม่น่าเป็นกังวล คบกันได้แค่ ไหนก็แค่นั้น เคารพความเป็นส่วนตัว ก็จะไม่มีปัญหาในการคบกัน

ผู้ที่ประสบความสำเร็จ เมื่อมุ่งมั่นจะทำอะไรแล้ว ศึกษาหาข้อมูล อย่างดีแล้ว ก็มักจะไม่ฟังใคร ใครจะพูดอะไร ก็ปล่อยให้ผ่านไป ฟังหูซ้าย ทะลุหูขวา เพราะการใส่ใจความคิดคนอื่นมากเกินไป ก็อาจจะทำให้เสีย เวลา ควรฟังคนที่ประสบความสำเร็จ มีประสบการณ์จริงๆ มากกว่าการ ฟังคนที่ดีแต่พูด แต่ไม่เคยประสบความสำเร็จ ซึ่งคนส่วนใหญ่จะเป็น แบบนั้น หากหูเบาไปฟังคนเหล่านั้น ก็จะทำให้เสียเวลา และอาจจะไม่ ประสบความสำเร็จ

คนบางประเภทเป็นคนที่ไม่ฟังใคร ใครพูดอะไร ก็ทำ ฟังหูซ้าย ทะลุ หูขวา ไม่ฟัง หากเป็นคนเก่งจริงๆ มีความรู้ความสามารถจริงๆ ก็เป็น เรื่องที่ต้องวิเคราะห์การกระทำให้ดี ว่าวางตัวแบบนั้นทำไป บางคน รำคาญคนที่ไม่รู้จริง แต่พูดมาก ก็เลยทำตัวไม่สนใจคนทีสักแต่พูด แต่ไม่ รู้จริง เพราะเสียเวลา แต่บางคนทั้งไม่รู้จริง และไม่ฟังใคร เป็นคนเอาแต่ ความคิดตัวเองเป็นใหญ่ คนประเภทนี้ สมควรอยู่ให้ห่าง คบกันแล้วไม่มี อะไรดีขึ้น

คู่สนทนาที่ดี หรือเพื่อนที่ดี ควรเป็นคนที่รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น การคบคนแบบนี้ ต่างฝ่ายก็จะต่างแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน เพราะไม่ มีใครเก่งหรือรู้ไปเสียทุกเรื่อง ดังนั้นคนประเภท ฟังหูซ้าย ทะลุหูขวา จึง ควรหลีกเลี่ยง การคบหากันต้อง ต้องวางตัวให้เหมาะสม เพราะคน ประเภทนี้ มักจะไม่สนใจว่าใครจะคิดอะไร ไม่ฟังใคร


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

แก้ปัญหาเบื้องต้นเมื่อมือถือชาร์จไฟไม่เข้า ติดๆ ดับๆ

บทความแนะนำแนวทางแก้ปัญหาเบื้องต้น กรณีมือถือชาร์จไฟไม่เข้า หลังจากใช้งานแบตเตอรี่จนหมดเกลี้ยง วิธีแก้ปัญหาง่ายๆ ก็ใช้การถอด แบตเตอรี่ออกมาแล้วใส่กลับไปเหมือนเดิม แล้วชาร์จอีกครั้ง หรือชาร์จด้วยมือถือเครื่องอื่น หรือใช้พาวเวอร์แบงก์ อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง misspend misspent misspent ใช้เงินเก่ง ใช้จ่ายผิดพลาดตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยา แบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้ เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น