บทความแนะนำให้รู้จักคำบุพบท ( Preposition) ในภาษาอังกฤษ ซึ่งใช้เชื่อมคำอื่น ให้ประโยคสมบูรณ์ พร้อมตัวอย่างคำ บุพบท คำอ่าน คำแปล

คำบุพบทในภาษาอังกฤษจะเป็นคำที่ทำหน้าที่เชื่อมคำอื่นเข้าด้วยกันเพื่อให้เป็นประโยคที่สมบูรณ์ มีความหมาย อาจจะ เป็นการเชื่อมคำนาม กับ คำนาม หรือ กริยา กับ คำนาม หรือ คำนามกับคำคุณศัพท์ ตัวอย่างเช่น

ประโยค : A cat is walking on the table.
คำอ่าน : อะ แค๊ด อิส ว้อกคิง ออน เดอะ เทเบ่อะ
คำแปล : แมว/ A cat กำลังเดิน/ is walking อยู่/is บน/on โต๊ะ/table คำว่า on เป็นคำบุพบท เชื่อมคำกริยา walking/กำลังเดิน กับคำนาม โต๊ะ/table หากไม่มีคำเชื่อม ประโยคจะไม่สมบูรณ์ เช่น แมวตัวหนึ่ง เดิน โต๊ะ กับ แมวตัวหนึ่ง เดิน อยู่บน โต๊ะ มีคำ ว่า บน เข้ามา ก็จะกลายเป็นประโยคที่สมบูรณ์

 

การใช้คำบุพบทเป็นสำนวนที่ต้องจดจำ

การใช้คำบุพบทเพื่อเชื่อมคำนั้น จะมีรูปแบบที่ค่อนข้างจะเป็นสำนวนที่จะต้องจดจำ และใช้งานให้ถูกต้อง โดยจะนำคำว่า ใน/in, บน/on, พ้น ออก/off, ที่/at, สำหรับ เพื่อ/for, ตามหลัง หลัง หลังจาก/after, เหนือ ข้าม/over มาผสมกับคำกริยา หรือคำนาม ตัวอย่างเช่น

look for / ลุ๊ก ฟอร / มองหา สอดส่าย สอดสอง ตามหา
look after / ลุ๊ก กาฟ ฟะ เต่อ /ดูแล รับใช้ ดูแลเอาใจใส่ เหลียวแล อนุบาล
look at / ลุ๊ก แขด / มองไปที่ ดูที่ เบิ่งไปที่ แลดู เฝ้ามองดู
look over / ลุ๊ก โก เหว่อ / มองข้าม
go to / โก ทู / ไปที่ ไปยัง
take off/เท๊ก กอฟ / ถอด ถอดออก นำออก บินขึ้นฟ้า ลาพัก
take over /เท๊ก โอเวอร์ หรือ เท๊ก โก เวอ / รับช่วงต่อ เข้ายึดครอง รับเหมาต่อ
live in / ไล้ฟ อิน / อาศัยอยู่ใน

 

วิธีใช้คำบุพบทเหล่านี้แต่งประโยค

เมื่อรู้จักคำบุพบทไปบ้างแล้ว ในการแต่งประโยค ก็จะนำประธานมาผสมกับคำเหล่านั้น เช่น ประธาน (ชื่อคน/Tom, He, She, It, You, I, They, We) + กริยาเช่น live in / ไล้ฟ อิน / อาศัยอยู่ใน + คำนาม /ไทย/Thailand ประโยค : Tom lives in Thailand.
คำอ่าน : ทอม ลีฟ สึ อิน ไทยแลน
คำแปล : ทอม /Tom อาศัย/lives อยู่ใน/in ประเทศไทย/Thailand รูปประโยคก็จะเป็นแบบนี้ เพียงแต่ ต้องเปลี่ยนรูปของคำ กริยาให้ถูกต้องตามประธานเอกพจน์ หรือพหูพจน์ หรือกาล เป็นเรื่องในอดีต ปัจจุบัน อนาคต ก็เปลี่ยนให้ถูกต้อง

 

ชนิดของคำบุพบท

1. คำบุพบทบอกสถานที่ (Preposition of Place)

คำบุพบทเหล่านี้จะใช้บอกสถานที่ ตำแหน่งของพื้นที่ หรือสถานที่ หรือจุด เช่น เจอกัน ที่ 7-11 คำว่า ที่ หรือ At จะบอก จุดนัดพบ บอกตำแหน่ง ตัวอย่างคำบุพบทที่ทำหน้าที่แบบนี้ เช่น
at/แอ้ท/ที่ at home/แอ๊ท โฮม/ที่บ้าน
on/ออน/บน on the table/ออนเดอะเทเบิ่ล/บนโต๊
in/อิน/ใน in a box/อินอะบ๊อกสึ/อยู่ในกล่อง

2. คำบุพบทบอกเวลา (Preposition of Time)

คำบุพบทเหล่านี้จะใช้บอกเวลา หรือแสดงเวลา เช่น เจอกันคืนนี้ บอกเวลา คืนนี้ ตัวอย่างคำบุพบทที่ทำหน้าที่แบบนี้ เช่น
at ตามด้วยเวลา at night/แอ๊ทไนถึ/ตอนกลางคืน, at 10:00/แอ๊ท เทน /สิบโมง
in ตามด้วยเดือน ปี ทศวรรษ ศตวรรษ ฤดูการ in summer/อินซัมเมอร์/ในฤดูร้อน, in 1995/ในปี 1995
on ตามด้วยวัน on sunday/ออนซันเด/ในวันอาทิตย์

 

3. คำบุพบทบอกตำแหน่ง (Preposition of Position)

คำบุพบทเหล่านี้จะใช้บอกตำแหน่ง ใกล้ ไกล บน ล่าง เหนือ ใต้ เช่น ใกล้ประตู /near the door/เนียเดอะดอ ตัวอย่างคำ บุพบทที่ทำหน้าที่แบบนี้ เช่น
top /ทอป/ด้านบน
by /บาย/ใกล้ๆ
above/อะโบฟ/เหนือ ข้างบน

 

4. คำบุพบทบอกการเคลื่อนไหว (Preposition of Motion)

คำบุพบทเหล่านี้จะใช้บอกการเคลื่อนไหว จากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง หรือตรงไปยัง เช่น from/ฟรอม/จาก ตัวอย่างคำบุพบท ที่ทำหน้าที่แบบนี้ เช่น
away/อะเว/ไปให้พ้น go away/โก อะเว/ไปให้พ้น
from...to/ฟรอม..ทู/จาก...ถึง.. from Bangkok to Pattaya./ฟรอม แบงขอก ทู พัทยา/จากกรุงเทพถึงพัทยา
through /ทรู /ผ่าน ตลอด she walks through the gate./ชี วอคสึ ทรู เดอะ เกท/หล่อน เดิน/walk ผ่่าน/through ประตู

 

5. คำบุพบทบอกทิศทาง (Preposition of Direction)

คำบุพบทเหล่านี้จะใช้บอกทิศทางที่มุ่งหน้าไป เช่น เดินตามทาง ไปข้างบน ไปข้างล่าง ตัวอย่างคำบุพบทที่ทำหน้าที่แบบนี้ เช่น
along/อะลอง/ตาม walk along this road/วอก อะลอง ดิส โรด/เดินตามถนนสายนี้
down/ดาว/ลง go down the stairs/โก ดาว เดอะ แสตสึ เดินลงบันได
up/อั๊พ/ขึ้น go up the stairs/โก อั๊พ เดอะ แสตสึ เดินขึ้นบันได
to /ทู/ไปยัง go to school/โก ทู สกูล /ไปยัง/to โรงเรียน ไปโรงเรียน

 

6. คำบุพบทบอกลักษณะ (Preposition of Manner)

คำบุพบทเหล่านี้จะใช้บอกลักษณะท่าทาง เธอพูดด้วยเสียงอันดัง /She speaks in a loud noise./ชี สปีกสึ อิน อะ ลาว น๊อยสึ เช่น ตัวอย่างคำบุพบทที่ทำหน้าที่แบบนี้ เช่น
with/วิด/ด้วยท่าทาง He fights with brave./ฮี ไฟสึ วิด เบรฟ./เขาต่อสู้่ ด้วย/with ความกล้าหาร แสดงท่าทางให้รู้ว่า กล้าหาญ in/อิน/ในอาการ ในท่าทาง She speaks in a loud noise/ชี สปี๊ก อิน อะ ลาว น๊อยสึ /เธอพูดด้วยเสียงอันดัง

 

7. คำบุพบทบอกความสัมพันธ์ (Preposition of Relationship)

คำบุพบทเหล่านี้จะใช้บอกความสัมพันธ์กับบางสิ่งบางอย่าง เช่น ตัวอย่างคำบุพบทที่ทำหน้าที่แบบนี้ เช่น
about/อะบาว /เกี่ยวกับ talk about the pets./ทอก อะบาว เดอะ เพ็ดสึ. พูดคุยกันเกี่ยวกับ/about สัตว์เลี้ยง with/วิธ/ด้วย The man with long hair is his father./เดอะ แมน วิธ ลองแฮ อิส ฮิส ฟาเทอะ/ผู้ชายที่มีผมยาว เป็นพ่อของเขา

 


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

วิธีฝึกเขียนบทความ สำหรับผู้เริ่มต้น

บทความแนะนำแนวทางการฝึกหัดเขียนบทความสำหรับมือใหม่ ที่อยาก หาเงินจากการเขียนบทความ ซึ่งอาจจะยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไร ส่วนใหญ่จะเขียนไม่ออก เขียนไม่ได้ เพราะการเขียนบทความนั้นเป็นทักษะที่ต้องฝึกฝน โดยมีเทคเนิคพิเศษด้วยการฝึกหนักๆ เพียงครั้งเดียว แต่ใช้ได้ตลอดไป อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง lie lay lain นอนลง ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น