เราสามารถใช้กล้องถ่ายรูปของ iPhone ถ่ายภาพข้อความ เอกสารภาษาต่างๆ แล้วแปลเป็นภาษาไทย หรือ ภาษาอื่นได้ ผ่านแอป Google แปลภาษา ซึ่งอาจจะแปลเอกสาร คู่มือ คำเตือน ข้อความบนกล่อง ฉลากสินค้า เป็นต้น แล้วแปลเป็นภาษาไทย

 

การใช้ iPhone ช่วยแปลภาษา โดยใช้แอป Google แปลภาษา มีประโยชน์มาก เพราะทุกวันนี้เรานิยมสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศ โดยเฉพาะ จีน การอ่านข้อความบนกล่อง ฉลาก คู่มือสินค้า แล้วแปลเป็นภาษาไทย จะช่วยให้เรารู้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้านั้นๆ ได้ไม่ยาก

 

ติดตั้งแอป Google แปลภาษา

ก่อนอื่นให้ติดตั้งแอป Google แปลภาษา ใน iPhone เสียก่อน โดยเข้า App Store ทำการค้นหาแอป Google แปลภาษา แล้วทำการติดตั้ง จากนั้นก็เปิดใช้งาน
1. เข้า App Store
2. ค้นหาและติดตั้ง
3. ติดตั้งเสร็จแล้ว แตะ เปิด
4. หน้าจอแอป Google แปลภาษา

 

วิธีใช้กล้อง iPhone แปลภาษา

1. เข้าแอป Google แปลภาษา
2. ในหน้าจอแอป แตะเลือกภาษา จีน ไทย (ต้องการแปลข้อความบนกล่องสินค้าภาษาจีนเป็นภาษาไทย)
3. แตะ กล้อง
4. แตะ ถ่ายภาพ ถ่ายข้อความบนกล่อง ที่ต้องการแปลเป็นภาษาไทย


5. เมื่อนำกล้องไปส่องที่ข้อความ เช่น ภาษาจีนบนกล่องสินค้า สักครู่ แอปจะทำการแปลเป็นภาษาไทยให้เรา ดังภาพ
6. เมื่ออ่านจบแล้ว อาจจะแตะ < เพื่อออก
7. แต่ถ้าหากต้องการถ่ายภาพเก็บเอาไว้ ให้แตะ ปุ่มถ่ายภาพ
8. แตะ ฟัง เพื่อฟัง ไม่ต้องอ่านเอง
9. หากต้องการคัดลองข้อความเก็บไว้ ให้แตะ เลือกข้อความ
10. แตะค้างลากปุ่ม เลือกข้อความ ตำแหน่งเริ่มต้น และ ท้ายข้อความที่ต้องการคัดลอก
11. เลือกข้อความเป็นแถบสีฟ้าตามต้องการแล้ว ให้แตะ คัดลอกข้อความ
12. กดปุ่ม Home กลับหน้าจอหลักของมือถือ


13. ในหน้าจอหลักของ iPhone แตะเปิดแอป โน้ต
14. แตะ ปุ่มสร้างโน้ตใหม่
15. แตะค้างไว้ แล้วแตะ วาง
16. ข้อความที่ได้คัดลอกเอาไว้ จะถูกนำมาวางในแอปโน้ต เอาไว้อ่านในภายหลัง
17. แตะ เสร็จสิ้น จบการทำงาน

 

สรุป

การใช้งาน iPhone ในลักษณะนี้ถือว่ามีประโยชน์มาก โดยเฉพาะสำหรับคนที่ชอบซื้อสินค้าออนไลน์จากต่างประเทศ ซึ่งฉลาก คู่มือ ข้อความบนกล่อง จะเป็นภาษาต่างประเทศ