หากบทความใดไม่ถูกจับคู่กับผู้สร้างหรือ User ที่ได้สร้างบทความจะปรากฏข้อความเตือน เช่น Juser: :_load: Unable to load user with ID ... เมื่อปรากฏข้อความแบบนี้ เราจะต้องไปจับคู่บทความกับผู้สร้าง  

 

การสร้างบทความใน Joomla 3.6 ปกติ เมื่อมีการสร้างบทความ บทความนั้นจะถูกจับคู่กับผู้ที่สร้าง แต่ในการอัพเดรด Joomla หรือย้ายเซิร์ฟเวอร์หรืออาจมีเหตุไม่คาดคิด บทความจะไมุ่ถูกจับคู่ เราต้องมาจับคู่เอง  โดย

1. เปิดบทความขึ้นมา แล้วคลิกแท็ป Publishing
2. ในส่วน Create By คลิก ไอคอน รูป คน ไปเลือก User เพื่อจับคู่กับบทความนั้นๆ


3. คลิกเลือก User นักเขียนที่ต้องการจับคู่กับบทความนั้นๆ เสร็จแล้วบันทึกบทความเก็บไว้

 

 

ประโยชน์ของการจับคู่บทความกับ User

หลังจากจับคู่บทความกับ User แล้ว เราก็จะสามารถแสดงหรือค้นหาบทความตามชื่อ User ได้นั่นเอง ซึ่งมีประโยชน์มากกรณีเว็บไซต์นั้นๆ มีนักเขียนหลายคน สามารถแสดงบทความตามรายชื่อนักเขียนได้