บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

แปลงข้อความเป็นเสียงด้วย Google Translate และบันทึกเลียงลงคอมพิวเตอร์

บทความแนะวิธีการแปลงข้อความ แปลข้อความด้วย Google Translate ซึ่งสามารถอ่านให้ฟังได้ และสามารถบันทึกไฟล์เสียงไว้ฟัง ในคอมพิวเตอร์ได้เช่นกัน เหมาะสำหรับท่านใดที่ต้องการฝึกภาษาอังกฤษ ซึ่งแม้จะมีบทเรียนมากมาย แต่บางทีก็ไม่ตรงกับการงาน สถานการณ์ในชีวิตของแต่ละคน อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง forget forgot forgotten ลืม, เผลอ ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูป ไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่ง ขึ้น