บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

เห็นกงจักรเป็นดอกบัว เห็นผิดเป็นเรื่องถูกเห็นเรื่องไม่ดีเป็นเรื่องดี

ความหมาย : สำนวนนี้มักจะใช้พูดถึงคนที่มีความคิดเห็นตรงกันข้ามกัน  เรื่องชั่วช้า เรื่องไม่ดี กลับมองว่า เป็นเรื่องดี เห็น กงจักรเป็นดอกบัว เห็นเรื่องที่ผิดกลับกลายเป็นเรื่องที่ถูกต้อง หรือเห็นเรื่องที่ถูกต้องกับกลายเป็นเรื่องไม่ดี ความคิดกลับตาลปัตรตรง กันข้าม คนที่มีวิธีคิดแบบนี้ บางคนเป็นคนเห็นแก่ตัว คิดถึงแต่ผลประโยชน์ตัวเอง แต่บางคนก็ไม่รู้จริงๆ ต้องสอน ต้องชี้แนะสิ่งที่ ถูกต้อง อ่านเพิ่มเติม..