บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

รวมสาเหตุที่อาจทำให้ปวดหลังในอนาคต

ความเจ็บป่วยต่างๆ ในอนาคตล้วนมาจากพฤติกรรมในอดีตและปัจจุบัน โดยเฉพาะอาการปวดหลัง ซึ่งมักจะส่งผลเมื่อมีอายุมากขึ้น และเมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมสร้างความเจ็บปวดทรมานอย่างมาก แต่การป้องกันสามารถทำได้ในช่วงที่อายุยังน้อย อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง break, broke, broken แตก, หัก ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล พร้อมตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น