บทความอธิบายวิธีนำความสัมพันธ์ระหว่างตารางข้อมูลที่ได้สร้างไว้ ไปใช้สร้างคิวรี เพื่อช่วยในการค้นหาข้อมูล ซึ่งจะค้นหาข้ามตารางข้อมูลได้ เพราะมีความเกี่ยวโยงกันจากความสัมพันธ์ที่ได้สร้างไว้

 

1. คลิก Create
2. คลิก Queries Design
3. คลิกเลือกตารางข้อมูลที่ต้องการ เช่น customer
4. คลิกปุ่ม Add
5. เพิ่มตารางข้อมูลเข้าไป 3 ตารางดังตัวอย่าง เสร็จแล้วคลิกปุ่ม Close

6. จะพบว่าในตารางจะมีการสร้างความสัมพันธ์ไว้
7. ลากฟิลด์ที่ต้องการสร้างการค้นหามาวางในช่อง Field จากตัวอย่างต้องการดูว่า ลูกค้าแต่ละคน ซื้อสินค้าเมื่อวันใดบ้าง รหัสสินค้า ชื่อสินค้าและจำนวนที่ซื้อ
8. ช่อง Field เป็นชื่อฟิลด์
9. ช่อง Table เป็นตารางข้อมูล
10. การซ่อนหรือแสดงข้อมูลที่ค้นหา ก็คลิกเอาถูกออกในส่วน Show
11. เสร็จแล้วคลิกปุ่ม View เพื่อดูผลงาน
12. ผลงานที่ได้
13. คลิกปุ่ม View เพื่อกลับไปแก้ไข
14. เสร็จแล้วก็บันทึกงานเก็บไว้ โดยคลิกปุ่ม Save

 

บทความเนื้อหาใกล้เคียงกัน :

 

บทความที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกัน


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

วิดีโอตัวอย่างการเล่นฝึกกีตาร์แบบโซโล่เบื้องต้น

วิดีโอแสดงตัวอย่างการเล่นฝึกเล่นกีตาร์แบบโซโล่เบื้องต้น สำหรับผู้สนใจเล่นกีตาร์แนวนี้ เช่น ฝึกนิ้ว ฝึกการไล่เสกล ดีดตามตัวโน้ต เมื่อฝึกจนคล่องแล้ว ก็จะสามารถเล่นกีตาร์แนวนี้ได้ อย่างการโซโล่ในท่อนอินโทร ท่อนโซโล่ หรือการเล่นเพลงบรรเลง อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง mishear misheard misheard ได้ยินผิดเป็นอีกเรื่อง ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะ มีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น