บทความอธิบายวิธีสร้างการคำนวณในคิวรีที่ค้นหาข้อมูล จากตัวอย่างเราต้องการคำนวณจำนวนเงินที่ลูกค้าซื้อสินค้าโดยนำราคา (sprice) คูณกับจำนวนที่ซื้อ (quantity)

 

วิธีสร้างฟิลด์คำนวณในคิวรี
1. ช่อง Field ที่อยู่ถัดจาก quantity คลิกและพิมพ์ sprice* quantity แล้วกดปุ่ม Enter
2. ผลที่ได้ จะปรากฏข้อความ Expr1:[sprice]*[quantity]
3. คลิกที่ Expr1 แล้วแก้ไขเป็น Total (รวมเงิน)
4. จากนั้นคลิกปุ่ม View ดูผลงาน
5. ผลที่ได้ (ดูในช่อง Total) จะรวมเงินให้ตามต้องการ

 

บทความเนื้อหาใกล้เคียงกัน :

 


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

กริยา 3 ช่อง misset misseted misseted ตั้งผิด, กำหนดผิด, วางผิด ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง misset misseted misseted ตั้งผิด, กำหนดผิด, วางผิด ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบ นี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง give gave given ให้ ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น