บทความอธิบายวิธีการจัดการกับข้อมูล ฟิลด์หรือวัตถุต่างๆ ในรายงาน เพื่อจัดรูปแบบรายงานให้สวยงาม หรือพอดีกับขนาดหน้ากระดาษ เมื่อพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์

 

1. คลิกปุ่ม Print Preview ดูผลงาน
2. ลดการซูมหน้าจอไว้ที่ 86% หรือจนกว่าจะมองเห็นรายงานทั้งหน้ากระดาษ
3. ในหน้ากระดาษยังมีพื้นที่ว่างอยู่ด้านขวามือ
4. คลิกปุ่ม Design View เพื่อกลับไปแก้ไขรายงาน

5. ในรายงานให้ขยายพื้นหลังของรายงานออกไปทางขวามือเล็กน้อย
6. ย้ายตำแหน่งฟิลด์ต่างๆ จัดให้พอดีกับหน้ากระดาษ

7. ข้อมูลในหน้ากระดาษที่ถูดจัดตำแหน่งไว้ดีแล้ว

 

บทความเนื้อหาใกล้เคียงกัน :

 


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

ตัวอย่างข้อสอบใบขับขี่ หมวด มารยาทการขับรถยนต์

รวมตัวอย่างข้อสอบใบขับขี่รถยนต์เกี่ยวกับมารยาทการขับรถยนต์ การใช้ถนนร่วมกัน เรื่องมารยาทมีความสำคัญ หากละเลย ไม่เห็นใจผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกัน ก็ย่อมจะสร้างปัญหา เกิดความเดือดร้อนตามมาทั้งต่อตนเองและส่วนรวม ข้อสอบเกี่ยวกับมารยาทการใช้รถจึงค่อนข้างเยอะกว่าเรื่องอื่น อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง bleed, bled, bled เลือดออก ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการเปลี่ยนรูป ไปตามกาล พร้อมตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น