บทความอธิบายวิธีการจัดการกับข้อมูล ฟิลด์หรือวัตถุต่างๆ ในรายงาน เพื่อจัดรูปแบบรายงานให้สวยงาม หรือพอดีกับขนาดหน้ากระดาษ เมื่อพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์

 

1. คลิกปุ่ม Print Preview ดูผลงาน
2. ลดการซูมหน้าจอไว้ที่ 86% หรือจนกว่าจะมองเห็นรายงานทั้งหน้ากระดาษ
3. ในหน้ากระดาษยังมีพื้นที่ว่างอยู่ด้านขวามือ
4. คลิกปุ่ม Design View เพื่อกลับไปแก้ไขรายงาน

5. ในรายงานให้ขยายพื้นหลังของรายงานออกไปทางขวามือเล็กน้อย
6. ย้ายตำแหน่งฟิลด์ต่างๆ จัดให้พอดีกับหน้ากระดาษ

7. ข้อมูลในหน้ากระดาษที่ถูดจัดตำแหน่งไว้ดีแล้ว

 

บทความเนื้อหาใกล้เคียงกัน :

 


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

การใช้ as, such as, the same as, much as ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้ as, such as, the same as, much as พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน และคำแปล เพื่อให้เข้าใจการใช้งานสรรพนาม as หรือการใช้ as ในรูปแบบต่างๆ อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง misdeal misdealt misdealt แจกไพ่ผิด ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยน รูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจ มากยิ่งขึ้น