บทความอธิบายการสร้างส่วนหัวกระดาษรายงานหรือข้อความส่วนท้ายรายงาน และการสร้างสูตรคำนวณรายงานใน Access 2007 กรณีที่ต้องการการบวกลบคูณหารระหว่างฟิลด์ต่างๆ เช่น การคำนวณผลรวม รายรับ รายจ่ายในรายงาน

 

1. แทรกส่วนหัวส่วนท้ายรายงาน โดยชี้ที่ตัวรายงาน คลิกปุ่มขวาของเมาส์ แล้วคลิก Report Header/ Footer
2. ส่วน Report Header/Footer จะถูกเพิ่มเข้ามา
3. คลิกในส่วน Report Header แล้วพิมพ์รายงานข้อมูลสินค้าในสต็อก
4. คลิกเลือก Text Box
5. ในส่วน Report Footer คลิกเพื่อแทรกฟิลด์
6. ลบคำว่า Text? ออกไป ส่วน Unbound ให้คลิกและพิมพ์สูตร =sum([sprice]*[qtyonstock]) เป็นการรวมเงินทั้งหมด ที่เป็นต้นทุนผลิตสินค้า โดยนำผลคูณระหว่าง ราคากับจำนวนชีทมารวมกัน

7. กำหนดคุณสมบัติของตัวเลขที่เป็นผลลัพธ์จากการใช้สูตรคำนวณ ให้คลิกเลือกฟิลด์
8. คลิก Property Sheet
9. คลิกเลือกแท็ป Format แล้วคลิกเลือกค่าดังนี้
- Format = Standard
- Decimal Places = 2 กำหนดให้เป็นทศนิยม 2 ตำแหน่ง เช่น 2,500.50 .-
10. ผลที่ได้

11. สร้างสูตรคำนวณเพิ่มเติม จะเป็นการนำราคา คูณกับจำนวนชีท
12. แทรกฟิลด์เข้ามาในส่วน Detail แก้ไขข้อความเป็น รวม
13. ส่วน Unbound คลิกและพิมพ์ =[sprice]*[qtyonstock]
14. ผลที่ได้

 

บทความเนื้อหาใกล้เคียงกัน :

 


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

ออกแบบซีดี ง่ายๆ ด้วย PhotoScape

บทความสอนวิธีออกแบบซีดีด้วยโปรแกรม PhotoScape โดยจะใช้เทคนิคพิเศษ ที่จะช่วยให้การทำภาพสำหรับปริ๊นต์ลง บนซีดีเป็นเรื่องง่ายที่สุด ซึ่งปกติแล้วในโปรแกรมนี้ไม่มีคำสั่งที่สามารถคร็อบภาพแบบเจาะทะลุในลักษณะนี้ อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง leap leaped leaped กระโดด ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตาม กาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น