การออกแบบรายงานแบบกำหนดเอง จำเป็นต้องลดขนาดความกว้าง ความสูงของฟิลด์ให้พอดีกับหน้ากระดาษ เพื่อความสวยงามเวลาพิมพ์กับเครื่องพิมพ์

 

1. การออกแบบรายงาน ได้จัดวางฟิลด์กว้างเกินไป
2. เพื่อดูตัวอย่างจะพบว่าบางส่วนจะไปอยู่อีกหน้าหนึ่ง

3. เลือกฟิลด์แล้วย้ายไปชิดขอบซ้ายให้เลือกโดยลากเป็นเส้นครอบฟิลด์
4. จากนั้นก็ย้าย อาจกดปุ่มลูกศรที่แป้นพิมพ์เพื่อย้ายก็ได้
5. ขอบด้านขวาต้องลดขนาดเช่นกัน
6. เสร็จแล้วคลิกปุ่ม View ดูผลงาน ให้ลดจนกว่าจะพอดีกับหน้ากระดาษ ไม่ล้นหน้ากระดาษ

 

บทความเนื้อหาใกล้เคียงกัน :


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

ฝากปลาย่างไว้กับแมว ฝากของไว้กับคนที่รู้อยู่แล้วว่าไม่สามารถ ไว้ใจได้

ความหมาย : สำนวนนี้มักจะใช้พูดถึง ความผิดพลาด เพราะไว้ใจคนที่ไม่ควรไว้ใจ ทำให้เกิดความเสีย หายตามา เหมือนการฝากปลาย่างไว้กับแมว ก็เสร็จแมว มีหรือที่ แมวจะอดใจไหว อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง begin, began, begun เริ่ม ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการเปลี่ยนรูป ไปตามกาล พร้อมตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น