บทความอธิบายการตั้งค่าหน้ากระดาษ เช่น ขนาดของกระดาษ ขอบกระดาษ ลักษณะการวางกระดาษ แนวตั้งหรือแนวนอน เมื่อต้องการพิมพ์รายงานลงกระดาษจริง

1. คลิก Page Layout
2. คลิก Page Setup
3. กำหนดขอบกระดาษ (Margins) ทั้ง 4 ด้าน ถ้าพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์แบบอิงค์เจ็ต อาจกำหนด ตามตัวอย่าง ให้ Bottom มากกว่าส่วนอื่น เพราะเครื่องพิมพ์แบบอิงค์เจ็ตต้องมีพื้นที่ให้จับขอบกระดาษ เวลาพิมพ์
4. ถ้าพิมพ์ไว้ดูเฉยๆ ไม่ได้นำไปใช้งาน อาจกำหนดค่าน้อยกว่านั้น ยกเว้นค่า Bottom ไม่ควร น้อยกว่า 20 mm. หรือ 2 เซนติเมตร
5. คลิกแท็ป Page
6. คลิกเลือกลักษณะของกระดาษแนวตั้ง (Portrait) หรือแนวนอน (Landscape)
7. คลิกเลือกขนาดของกระดาษ เช่น A4
8. เสร็จแล้วคลิกปุ่ม OK

 

บทความเนื้อหาใกล้เคียงกัน :

 


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

รวมไฟล์เสียงและวิดีโอเข้าด้วยกันปรับลดความดังค่อยของเสียงได้

แนะนำวิธีรวมไฟล์เสียงเข้ากับไฟล์วิดีโอ อาจจะให้เป็นเสียงเพลงประกอบด้วยแอป AndroVID โดยจะสามารถความดัง ความค่อยของเสียงได้ทั้งเสียเพลงที่นำมารวมกับวิดีโอหรือเสียงในวิดีโอ ลดได้ทั้งสองทาง ไม่ต้องเสียเวลาลบเสียง หรือปิดเสียงในวิดีโอหรือบางแอป อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง pay paid paid จ่าย, จ่ายเงิน ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูป ไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้า ใจมากยิ่งขึ้น