เป็นตัวอย่างการสร้างภาพขอบฟุ้งแบบต่างๆ
ภาพขอบฟุ้งแบบที่ 1
1. เปิดไฟล์รูปภาพขึ้นมา คลิกเครื่องมือ Marquee แล้วลากเป็นเส้นประครอบภาพ คล้ายตัวอย่าง โดยห่างจากขอบพอสมควร
2. คลิกเมนู Select>>Inverse เพื่อกลับไปเลือกส่วนตรงข้าม
3. กำหนดความฟุ้งของขอบภาพ โดยคลิก Refine Edge
4. พิมพ์ตัวเลขค่า Feather = 5 (อาจลองกำหนดตัวเลขมากกว่านี้ก็ได้)
5. คลิกปุ่ม OK
6. คลิกเลือกสีขาวในจานสี
7. ระบายสีขาวทับลงไปในส่วนที่ได้เลือกโดยกด Alt + Delete
8. ยกเลิกเส้นประโดยกด Ctrl + D

ภาพขอบฟุ้งแบบที่ 2
1. เปิดไฟล์ภาพขึ้นมา
2. คลิกปุ่มสร้างเลเยอร์ใหม่
3. คลิกเลือกเลเยอร์ใหม่
4. คลิกเครื่องมือมาคี
5. กำหนดค่า Feather = 5
6. ลากเมาส์เลือกภาพ
7. กดปุ่ม Delete ลบส่วนของภาพที่ได้เลือก