Article Index

เป็นการสร้างภาพเพื่อนำไปออกแบบเว็บไซท์ ก่อนจะสร้างภาพ สิ่งแรกที่ต้องพิจารณาก่อนก็คือขนาด ของภาพ ต้องการขนาดเท่าใด กว้างxสูง=? หน่วยเป็นพิกเซล (Pixel) จะกำหนดขนาดเท่าไร ก็ให้ดูที่หน้าจอ ความกว้างไม่ควรเกิน 800 Pixel และอาจดูที่ข้อกำหนดในการลงประกาศในเว็บต่างๆ หลายๆ ที่จะกำหนด อย่างชัดเจนว่าต้องสร้างภาพขนาดเท่าใด