Article Index

การไดคัทภาพแบบที่ 1
1. สร้างไฟล์ใหม่ขนาด 410 x 378
2. เปิดไฟล์ภาพใหม่ด้วยคำสั่ง File>>Open
3. คลิกเครื่องมือ Lasso Tool
4. เลือกภาพดังตัวอย่าง การคลิกไปตามเส้นขอบภาพให้คลิกถี่ๆ เพื่อให้ขอบภาพ ดูราบเรียบ คลิก ให้จุดเริ่มต้นบรรจบกับจุดสุดท้าย
5. คลิกเมนู Edit>>Copy

6. คลิกเลือกไฟล์ที่ได้สร้างตอนนี้
7. คลิก Edit>>Paste
8. ภาพที่ได้ก็อปปี้จะถูกนำเข้ามา
9. ภาพจะอยู่ในเลเยอร์ด้านบน
10. เลเยอร์ด้านล่างๆ เป็นพื้นสีขาว
11. ใช้เครื่องมือ Lasso เลือกภาพ ที่ตำแหน่งดังตัวอย่าง
12. กดปุ่ม Delete ลบออกไป

13. วิธีการนี้ เรียกว่าการไดคัท ขอบภาพอาจยังดูไม่ดีนัก ก็สามารถเลือกจุดที่ต้องการลบด้วยเครื่อง มือ Lasso หรือเครื่องมืออื่นๆ แล้วลบออกไปได้เลย
14. อาจใช้การสร้างเงา ให้ภาพด้วย Layer Style
15. คลิกเลเยอร์ Background
16. คลิกเลือกสี
17. กด Alt + Delete ระบายสีพื้นตามต้องการ

 

18. พื้นหลังอาจใช้ภาพก็ได้ โดยเปิดไฟล์ภาพที่ต้องการ
19. เลือกภาพ
20. ก็อปปี้เข้ามา โดยให้อยู่เลเยอร์ที่ 2
21. สีของภาพที่แตกต่างกัน ให้แก้ไขด้วยคำสั่ง Image>>Adjustment เช่น คำสั่ง Variations
22. เสร็จแล้วบันทึกงานเก็บไว้


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

กริยา 3 ช่อง outrun outran outrun ไปเร็วกว่า วิ่งเร็วกว่า ไปไกลกว่า ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง outrun outran outrun ไปเร็วกว่า วิ่งเร็วกว่า ไปไกลกว่า ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง learn learnt learnt เรียน, ศึกษา, รู้, ทราบ ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้า ใจมากยิ่งขึ้น