ความหมาย : สำนวนนี้มักใช้กับคนที่มีพฤติกรรมชอบทำอะไรในที่ลับตาคน โดยเฉพาะการทำเรื่องไม่ดี เรื่องที่ ผิด อย่างการลักขโมย การเป็นชู้ ฯลฯ แล้วชอบเอาเรื่องที่แอบทำนั้นมาเปิดเผยให้คนอื่นรู้ เพื่ออวดตนว่าเป็นคนเก่ง สามารถทำในสิ่งที่ คนอื่นไม่สามารถทำได้

ตัวอย่าง :

เด็กบางคน มีนิสัยขี้ขโมย ชอบแอบลักขโมยของใช้ เพื่อนๆ ในห้องเรียน โดยเฉพาะในชั่วโมงเรียนที่ต้องออกไปเรียนนอกห้อง แต่ เพราะมีนิสัยชอบ กินที่ลับ ขับที่แจ้ง จึงทำให้สามารถจับตัวได้ เพราะเผลอพูดอวดอ้างความเก่งของตนเอง ที่สามารถลักขโมยสิ่งของของ เพื่อนๆ ในห้องเรียนได้

คนทั้งหมู่บ้านรู้ว่า ผู้ชายคนนี้เป็นคนไม่ดี ชอบเป็นชู้กับคู่ของคนอื่น แต่ด้วยนิสัยชอบ กินที่ลับ ขับที่แจ้ง โดยเฉพาะเวลากินเหล้า ซึ่งมักจะลืมตัว เผลอเล่าพฤติกรรมไม่ดีของตนเอง ให้คนอื่นได้รับรู้

สำนวน กินที่ลับ ขับที่แจ้ง มักจะใช้ในทางไม่ดี ตำหนิหรือพูดถึงนิสัยที่ไม่ดี ของใครบางคน โดยเฉพาะพฤติกรรมเป็นชู้กับคู่ของคนอื่น ไปแอบทำอะไรกันลับๆ แล้วก็เอามาเปิดเผย เพื่ออวดว่าตัวเอง เก่ง กล้าสามารถกว่าคนอื่น เป็นพฤติกรรมที่ไม่ดี เพราะมักจะทำให้เกิด ความเดือดร้อนต่อตัวเองได้