ความหมาย : สำนวนนี้จะหมายถึง ความงาม ความสวย ความหล่อ ภาพลักษณ์ที่ดูดีของคนเรานั้น สามารถทำ ได้ด้วยการปรุงแต่ง การแต่งหน้า แต่งตัว ให้เหมาะสม เรียบร้อย ถูกกาละเทศะ ก็ช่วยให้ดูดีได้

สัตว์ต่างๆ โดยธรรมชาติจะมีขนหรือมีสีสันที่สวยงามทำให้สัตว์เหล่านั้นดูดี อย่างไก่จะมีขนที่สวยงามตามธรรมชาติ แต่คนเรานั้น จะต้องแต่งตัว แต่งกายให้หมาะสม แม้จะมีหน้าตาไม่ดี การแต่งตัวเป็น ทั้งการแต่งกายและกิริยามารยาทก็ช่วยให้ดูดีได้

ตัวอย่าง :

ดญ. จำปี แม้จะเป็นเด็กที่ไม่สวย ผิวเข้ม ผมหยิก แต่การรู้จักแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าที่เรียบร้อย และมีกิริยามารยาทที่งดวาม พูดจา ไพเราะ น่าฟัง ก็ทำให้เป็นคนมีเสน่ห์ เป็นที่รักของเพื่อนๆ จนทุกคนยกตำแหน่งให้เป็นหัวหน้าห้อง

การรู้จักแต่งตัว เลือกเสื้อผ้าที่เหมาะสม ปรับแต่งทรงผมให้เรียบร้อย ก็เป็นวิธีแต่งตัวง่ายๆ ที่ช่วยทำให้ดูดีได้ ไม่ยาก แต่ก็อย่าลืม กิริยา ท่าทาง คำพูด มีสัมมาคารวะ เป็นคนเรียบร้อย นิสัยดี ใครๆ ก็ชอบอย่างแน่นอน การสร้างเสน่ห์ให้ตัวเองนั้นไม่ยาก