บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

ดาวล้อมเดือน มีลูกน้อง มีบริวาร ล้อมรอบตัว

ความหมาย : สำนวนนี้มักจะใช้พูดถึงคนที่มีผู้ติดตาม หรือลูกน้อง หรือบริวาร ล้อมอยู่รอบตัวเวลาเดินทางไปที่ใด อย่างเช่น ลูกหลานของคนใหญ่ คนโต บางคนมีลูกน้อง คนติดตามเป็นสิบคน เพื่อป้องกันอันตราย หากมีปัญหากระทบกระทั่งกันกับกลุ่มอื่น อ่านเพิ่มเติม..