บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

สร้างบทความอ่านบ่อยหรือล่าสุดมีภาพธัมเนลหน้าชื่อบทความ

สอนสร้างบทความอ่านบ่อยหรือบทความล่าสุดในเว็บไซต์ที่สร้างด้วย Joomla 3 โดยรายชื่อบทความที่แสดงนั้นจะมีภาพธัมเนล ประจำบทความแสดงขึ้นมาด้วย ซึ่งจะทำให้บทความดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้น อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง clothe /clothed clad /clothed clad แต่งตัว ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยา แบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการ ใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น