ความหมาย : สำนวนนี้มักใช้เปรียบเทียบช่วง เวลาที่กำลังประสบปัญหา ซึ่งหลายครั้งที่ต้องเจอกับปัญหารอบทิศและมีปัญหาอื่นที่เกี่ยวข้องกันเกิดขึ้นตามมาด้วย ปัญหาที่กำลังเกิด อยู่นั้น ยังแก้ไม่จบ ปัญหาใหม่ก็เกิดขึ้นตามมาอีก เหมือนไม่ให้ตั้งตัวกันเลย

ตัวอย่าง :

สมัยโบราณน่าจะมีปัญหาเรื่องลักวัว ลักควายกัน แล้วก็จะมีการแจ้งความกับผู้ใหญ่บ้าน ในหมู่บ้าน แล้วน่าจะมีปัญหาเกิดขึ้นตาม กันมาเรื่อยๆ เช่น แจ้งเรื่องวัวหาย ยังตามหาไม่เจอ ก็มีปัญหา ควายหายตามมา แต่ปัจจุบัน วัว ควายแทบไม่มีแล้ว ก็พอจะเปรย บเทียบได้กับปัญหาอื่นใกล้ตัว เช่น ปัญหาลูกชายเกเรไม่ไปโรงเรียน คบเพื่อนไม่ดี ยังแก้ปัญาไม่จบ ก็ดันมีปัญหาลูกสาวทะเลาะกับ เพื่อนที่โรงเรียนอีก กรณีอย่างนี้ ก็พอจะใช้สำนวน ความวัวไม่ทันหาย ความควายเข้ามาแทรก ได้เหมือนกัน

ในชีวิตของเรานั้นมีโอกาสที่จะเกิดปัญหาต่างๆ ตามกันมาเรื่อยๆ ขึ้นอยู่กับงานหรือสิ่งที่ทำ การทำงานใหญ่ มีคนเข้ามาเกี่ยวข้อง มาก หากเกิดปัญหา ก็มักจะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องและเกิดปัญหาอื่นที่เกี่ยวข้องกันตามมาทันที เช่น เมื่อเกิดปัญหาจากฝนตก ก็จะมี ปัญหารถติด รถเสีย ไปทำงานไม่ทัน มีปัญหาเกิดขึ้นตามมาเรื่อยๆ ความวัวไม่ทันหาย ความควายก็เข้ามาแทรก อีก การทำงานใหญ่ จึงต้องวางแผนรับมือให้ดี

 


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

กริยา 3 ช่อง ring rang rung กดกริ่ง โทรศัพท์ ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง ring rang rung กดกริ่ง โทรศัพท์ ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูป ไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมาก ยิ่งขึ้น อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง spin spun spun ปั่น ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น