ความหมาย : จระเข้ขวางคลอง เป็นสำนวนที่ใช้พูดถึงคนที่ขัดขวางคนอื่น ไม่ให้ทำอะไร หรือทำการใดๆ เพราะ ตัวเองอาจจะเสียผลประโยชน์หรืออิจฉา กลัวจะได้หน้ามากว่าตนเอง หรือขัดขวางเพราะความแค้น เป็นคู่อริกัน

ตัวอย่าง :

การพัฒนาหมู่บ้านไม่ประสบความสำเร็จ เพราะมีชาวบ้านบางกลุ่มไม่ให้ความร่วมมือ ทำตัวเป็น จระเข้ขวางคลอง คอยขัดขวาง ทำ ให้เจ้าหน้าที่ทำงานได้ไม่เต็มที่ งานพัฒนาหมู่บ้านจึงไม่สำเร็จลุล่วงตามแผน

การทำงานกลุ่มที่ครูมอบหมายไม่เสร็จตามกำหนด เพราะมีเพื่อนบางคนที่ทำตัวเป็น จระเข้ขวางคลอง คอยขัดขวาง คอยกลั่นแกล้ง ทำให้งานไม่สำเร็จ เพราะกลัวคนอื่นจะได้หน้ามากกว่าตัวเอง

การทำอะไรก็ตามที่มีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้อง ก็มักจะมีคนที่อิจฉาหรือคนที่เสียผลประโยชน์ พยายามขัดขวาง ทำตัวเป็น จระเข้ ขวางคลอง ทำให้การทำงานเป็นไปด้วยความยุ่งยาก

ในประเทศที่ขาดระเบียบวินัย ไม่เคารพกฏ กติกา ไม่เคารพกฏหมาย การพัฒนาประเทศจะค่อนข้างยาก เพราะคนเหล่านี้จะทำตัว เป็นจระเข้ขวางคลองคอยขัดขวางตลอดเวลา ทุกรูปแบบ ทั้งการประท้วง การกลั่นแกล้ง การใส่ความ ทุกรูปแบบ

ห้องใดที่นักเรียนไม่มีความสามัคคี ขี้อิจฉา มักจะทำงานกลุ่มไม่ประสบความสำเร็จ เพราะจะมีบางคน บางพวกคอยกลั่นแกล้ง ทำ ตัวเป็นจระเข้ขวางคลอง คอยขัดขวางทำให้งานไม่สำเร็จตามแผนที่วางไว้

การโดนขัดขวางไม่ให้กระทำการใดๆ สำเร็จง่ายๆ มีบางคนทำตัวเป็น จระเข้ขวางคลอง เป็นเรื่องปกติในสังคมของเรา เพราะนอก จากเรื่องการเสียผลประโยชน์แล้ว บางคนขัดขวางเพราะความอิจฉา ที่บางคนได้ดีกว่า เรื่องแบบนี้อาจเกิดขึ้นได้แม้แต่ในครอบครัวของ เราเอง พี่น้องกันก็มีปัญหากัน เป็นเรื่องที่พบเห็นได้ทั่วไป

ในขณะที่บางคนประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน การเงิน ก็ย่อมจะมีคนอิจฉาริษยา บางทีก็ถึงขั้นขัดขวาง ทำตัวเป็นจระเข้ขวาง คลอง หรือลอบกัด ใส่ความ นินทา หรือพยายามทำให้เสียเชื่อเสียง เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้เป็นปกติ ดังนั้นเมื่อใดที่ประสบความสำเร็จ ก็ ต้องหาทางป้องกันตัวเอง ความอิจฉาของบางคนนั้นรุนแรงมาก