ความหมาย : ใจซื่อมือสะอาด สำนวนนี้เป็นคุณสมบัติผู้สมัครหรือผู้เสนอตัวทำงานหรือผู้ที่ต้องรับผิดชอบทำ งานใดๆ ทุกหน่วยงานจะเน้นผู้สมัครหรือคนทำงานที่มีคุณลักษณะ ใจซื้อมือสะอาด เป็นคนดี ไม่คิดโกง เป็นคนซื่อสัตย์ ซึ่งหาได้ยากมาก คนแบบนี้ในปัจจุบันนี้

ตัวอย่าง :

การเลือกตั้งแต่ละครั้ง ประชาชนก็คาดหวังว่าจะได้ นักการเมืองที่เป็นคนดี มีฝีมือ ใจซื่อมือสะอาด เข้ามารับใช้ประชาชน ไม่มีใคร ต้องการคนไม่ดี คดโกง เพราะจะทำให้ประเทศชาติเสียหาย

คนที่มีคุณสมบัติ ใจซื่อมือสะอาด หน่วยงานใดๆ ก็ล้วนต้องการให้เข้าร่วมงาน เพราะมีแต่จะช่วยให้หน่วยงานเจริญก้าวหน้า ไม่มี ปัญหาคดโกง ทุรจิตคอรัปชั่น ทำให้หน่วยงานเดือดร้อน

ใจซื่อมือสะอาด เป็นคนคุณสมบัติของคนทำงานที่ทุกหน่วยงานต้องการ แต่ในความเป็นจริงแล้ว คนแบบนี้หาได้ยากมาก และคนดีก็ ไม่อยากจะเข้าไปทำงานในหน่วยงานใดๆ ไม่อยากจะไปสู้รบปรบมือกับคนไม่ดี

งานใดๆ ก็ตามที่ต้องเกี่ยวข้องกับการเงิน หรือมีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้อง หากไม่มีคนทำงานที่ ใจซื่อมือสะอาด ก็มักจะเกิดความ เสียหายตามมาเสมอ โดยเฉพาะในเรื่องทุรจิต ยักยอกทรัพย์ หรือกระทำในสิ่งที่เอื้อประโยชน์ให้ตัวเองและพวกพ้อง