ความหมาย : สำนวนนี้ใช้กล่าวถึงการกระทำ หรือการพูดจาใดๆ ที่เป็นการขัดขวางให้ออกนอกทาง นอกเรื่อง ซึ่งอาจจะด้วยความตั้งใจหรือเพราะความไม่รู้ก็ตาม ทำให้เสียเรื่อง เสีย เวลา

ตัวอย่าง :

ขณะที่ทุกคนกำลังช่วยกันแก้ปัญหาเกี่ยวกับการลักขโมยในโรงเรียน ครูบางคน ก็พยายามชักใบให้เรือเสีย โดยแสดงความคิดเห็นที่ ไม่เกี่ยวข้องหรือหลงประเด็น ซึ่งทำให้ทุกคนเสียเวลา

การประชุมควรจะเป็นไปด้วยดี ถ้าไม่มีพนักงานบางคน ชักใบให้เรือเสีย ทำให้ออกนอกเรื่อง นอกทาง กว่าจะได้ข้อยุติจึงใช้เวลา นานหลายชัวโมง

เมื่อพบใครสักคนกำลังมีปัญหา การแสดงความคิดเห็นของเรา เพื่อช่วยหาทางแก้ปัญหา อาจจะเป็นการชักใบให้เรือเสีย หากไม่รู้ ข้อมูลลึกตื้นหนาบางเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้น ดังนั้นจึงจำเป็นต้องหาข้อมูลให้ดีเสีก่อน ก่อนจะแสดงความคิดเห็นใดๆ ออกไป