ความหมาย : สำนวนนี้ใช้พูดเปรียบเทียบการเป็นลูก ผู้ชาย ต้องมีศักดิ์ศรี กล้าหาญ ไม่เกรงกลัวสิ่งใด เมื่อจะต้องทำอะไรที่เสี่ยงชีวิตที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม อย่างการรบเพื่อรักษาชาติ บ้านเมือง

ตัวอย่าง :

ปัญหาการยกพวกตีกันของวัยรุ่น ยากจะแก้ไข เพราะลูกผู้ชายยึดถือศักดิ์ศรีเป็นเรื่องใหญ่ ชาติเสือต้องไว้ลาย ชาติชายต้องไว้ชื่อ ไม่ ยอมให้ใครมีรังแก หรือเหยียดหยาม

เขาสมัครเป็นทหารเพื่อไปรบกับข้าศึก เกิดเป็นชาย ชาติเสือต้องไว้ลาย ชาติชายต้องไว้ชื่อ กล้าหาญ ไม่เกรงกลัวผู้ที่มารุกราน แม้ จะต้องตายก็ไม่เสียดายชีวิต

การยึดถือศักดิ์ศรี ชาติเสือต้องไว้ลาย ชาติชายต้องไว้ชื่อ นั้นเป็นเรื่องดี แต่ก็ต้องทำในเรื่องที่ดีเช่นกัน ไม่ใช่ทำตัวเป็นอันธพาล เป็นนักเลงหัวไม้ ทำให้คนอื่นเดือดร้อน


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

ส่วนประกอบของประโยคในภาษาอังกฤษ

โครงสร้างของภาษาทั้งโลกนี้จะคล้ายกันก็คือ เกิดจากการนำคำต่างๆ มารวมกันให้เป็นประโยค แต่ในภาษาอังกฤษนั้น คำต่างๆ จะ แยกเป็นชนิดต่างๆ เป็นโครงสร้างของประโยคที่จะต้องทำความเข้าใจ อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง know knew known รู้จัก ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น