ความหมาย : สำนวนนี้ใช้พูดเปรียบเทียบการเป็นลูก ผู้ชาย ต้องมีศักดิ์ศรี กล้าหาญ ไม่เกรงกลัวสิ่งใด เมื่อจะต้องทำอะไรที่เสี่ยงชีวิตที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม อย่างการรบเพื่อรักษาชาติ บ้านเมือง

ตัวอย่าง :

ปัญหาการยกพวกตีกันของวัยรุ่น ยากจะแก้ไข เพราะลูกผู้ชายยึดถือศักดิ์ศรีเป็นเรื่องใหญ่ ชาติเสือต้องไว้ลาย ชาติชายต้องไว้ชื่อ ไม่ ยอมให้ใครมีรังแก หรือเหยียดหยาม

เขาสมัครเป็นทหารเพื่อไปรบกับข้าศึก เกิดเป็นชาย ชาติเสือต้องไว้ลาย ชาติชายต้องไว้ชื่อ กล้าหาญ ไม่เกรงกลัวผู้ที่มารุกราน แม้ จะต้องตายก็ไม่เสียดายชีวิต

การยึดถือศักดิ์ศรี ชาติเสือต้องไว้ลาย ชาติชายต้องไว้ชื่อ นั้นเป็นเรื่องดี แต่ก็ต้องทำในเรื่องที่ดีเช่นกัน ไม่ใช่ทำตัวเป็นอันธพาล เป็นนักเลงหัวไม้ ทำให้คนอื่นเดือดร้อน