ความหมาย : สำนวนนี้มักจะใช้พูดถึงคนที่มีความมานะพยายาม ช่วยเหลือตัวเอง ทำอะไรด้วยตนเอง จน สามารถตั้งตัวได้ ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน ไม่หวังความช่วยเหลือจากใคร

ตัวอย่าง :

การพึ่งพาตนเอง ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน เป็นสิ่งที่ควรทำ เพราะการหวังพึ่งพาคนอื่น มักจะไม่เป็นดังที่หวัง ทำให้เสียเวลา เสียเงินทอง อย่างการหวังพึ่งพาลูกหลาน ซึ่งบางคนก็ไม่ได้ดั่งใจ

การทำอะไรด้วยตนเอง ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน ไม่พึ่งพาใคร จะมีข้อดีอย่างหนึ่ง ในเวลาที่สามารถตั้งตัวได้ ก็จะไม่ต้องตอบแทนบุญคุณ ใคร เพราะความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ ร่ำรายมาก คนที่เคยช่วยเหลือ ก็อาจจะเรียกร้องผลตอบแทนมากตามนั้น

การพยายามทำอะไรด้วยตนเองคนเดียว ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน อาจจะมีความยากลำบาก โดยเฉพาะในเรื่องการทำธุรกิจ แต่ก็เป็น เรื่องจำเป็นและมีความสำคัญ เพราะเมื่อกิจการใหญ่โตขึ้น หากมีปัญหาต่งๆ เกิดขึ้น ก็จะสามารถแก้ไขได้ ความรู้เกี่ยวกับการทำธุรกิจ ต้องให้โตแบบปิรมิด การได้ผ่านอุปสรรคต่างๆ จะทำให้แข็งแกร่งรู้วิธีรับมือ


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

น้ำร้อนปลาเป็น น้ำเย็นปลาตาย พูดแรงแต่จริงใจ พูดดีแต่อาจมีอันตรายแฝงอยู่

ความหมาย : สำนวนนี้ใช้กล่าวถึงคำพูดของคนเรา คำพูดแรงๆ ตรงๆ เหมือนน้ำร้อน มีความจริงใจ กับคำพูดดีๆ นิ่มๆ ฟังสบายๆ แต่เหมือนน้ำเย็นที่อาจจะมีอันตรายแฝงอยู่ เป็นการเตือนะวังคำพูด อย่าไว้ใจคนง่ายเกินไปนัก โดยเฉพาะคนที่พูดดี ท่าทางดี เหมือน น้ำร้อนปลาเป็น น้ำเย็นปลาตาย อ่านเพิ่มเติม..