ความหมาย : สำนนนี้ใช้พูดเตือนให้ระวังการกระทำ ตีงูที่หาง ในการทำสิ่งที่มีอันตราย ้องใช้ความระมัดระวังให้มาก อย่างการตีงู ที่หาง งูจะสามารถแว้งมากัดได้

ตัวอย่าง :

การตีงูที่หาง จับงูข้างหางมีอันตราย เพราะงูจะสามารถแว้งมากัดได้ มีโอกาสได้รับบาดเจ็บหรือเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตหากเป็นงูพิเษ

การ่จัดการกับอาชญากรต้องมีความเด็ดขาด ในบางประเทศจะมีบทลงโทษรุนแรง ถึงขั้นประหารชีวิต ตีงูที่หาง เพื่อป้องกันไม่ให้ไปทำร้ายใครได้อีก ต่างจากบางประเทศ ฆ่าคนตาย ติดคุกได้ไม่นาน ก็ออกมาแล้วก็ห่าคนอีก

การต่อสู้กับคนที่มีเล่เหลี่ยมแพรวแราว ต้องจัดการให้เด็ดขาด อย่าไป ตีงูที่หาง เพราะจะสามารถย้อนกลับมาทำร้ายได้ ต้องจัดการให้เด็ดขาด


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

รูปแบบการใช้กริยา 3 ช่อง grow grew grown เจริญงอกงาม, งอกขึ้น กับ Tense ทั้ง 12 แบบ

บทความแสดงรูปแบบการใช้คำกริยา 3 ช่อง grow grew grown เจริญงอกงาม, งอกขึ้น กับประโยคในภาษาอังกฤษหรือ Tense ทั้ง 12 แบบ เช่น Present Tense, Past Tense และ Future Tense โดยแต่ละแบบยังมีเท้นส์ย่อยอีก 4 แบบ รวมเป็น 12 แบบ ซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจการใช้คำกริยา 3 ช่องนี้ มากยิ่งขึ้น อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง overhear overheard overheard แอบได้ยิน ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมี การ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่ม เติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น