ความหมาย : สำนวนนี้มักจะใช้พูดถึงท่าทีภายนอกของคนเรา บางคนดูเงียบขรึม ไม่ค่อยพูด แต่เป็นคนรู้ลึก รู้จริง เป็นคนประเภท น้ำนิ่งไหลลึก ถ้าไม่แสดงออก ก็ยากจะรุู้ว่าคิดอะไร

ตัวอย่าง :

คนที่ไม่ค่อยพูด ไม่แสดงออก ยากจะรู้ว่าคิดอะไร เหมือน น้ำนิ่งไหลลึก หากดูที่ผิวน้ำก็เหมือนว่า น้ำนิ่ง แต่ใต้น้ำกลับมีกระแสน้ำไหลเวียน คนไม่ค่อยพูดบางคนมีความรุ้ และฉลาดที่จะพูดในเวลาที่เหมาะสมเท่านั้น ไม่พูดมาก

การแกล้งทำตัวนิ่งๆ มาดขรึมๆ คนมักจะคิดว่าเป็นคนที่คงแก่เรียนหรือมีความรู้ เป็นพวก น้ำนิ่งไหลลึก ไม่ค่อยพูดอะไร หรือพูดแต่ละครั้งก็จะมีแต่เรื่องที่มีสาระเท่านั้น และไม่พูดมากนัก การวางตัวแบบนี้ ก็เป็นเรื่องดี คนอยากจะเข้ามาคุยก็ไม่รู้ว่าจะคุยด้ววยเรื่องอะไร ควรคุยด้วหรือไม่ หรืออาจจะเป็นบุคคลอันตรายก็ได้ แต่บางคนก็ใช้ความนิ่งสยบความเคลื่อนไหวของคนอื่น ทั้งๆ ที่ตัวเองนั้น ข้างในร้อนรนอย่างมาก

คนไม่ค่อยพูด ไม่แสดงออก มาดขรึม เหมือน น้ำนิ่งไหลลึก อาจไม่มีดี อย่างที่คิดก็ได้ แต่เป็นลักษณะท่าทางส่วนตัวเป็นแบบนั้นเอง ซึ่งก็สามารถทดสอบได้ง่ายๆ ด้วการถามคำถาม เพื่อทดสอบ จะได้รู้ว่าเป็นคนแบบไหน นิ่งเงียบเพราะไม่รู้อะไรเลย หรือรู้แต่ไม่พูดอะไร