ความหมาย : สำนวนนี้มักจะใช้กล่าวถึง สภาพครอบครัว ที่มีปัญหาทำให้สมาชิกในครอบครัว ต้อง พลัดพรากจากกัน แยกกันอยู่ กระจายกันไปคนละทิศคนละทาง บ้านแตกสาแหรกขาด หรืออาจจะเป็นบ้านเมืองที่อยู่ในสภาวะ สงคราม หรือเกิดภัยธรรมชาติผู้คนต้องพลัดพรากจากกัน

ตัวอย่าง :

ในช่วงภาวะสงคราม มักจะสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้คน บางครอบครัวก็บ้านแตกสาแหรกขาด สมาชิกในครอบครัว ต้อง แยกย้ายกันไปคนละทิศคนละทาง

ในบางครอบครัว สมาชิกแต่ละคนมีความเห็นแก่ตัว เมื่อโตขึ้น ก็มักจะแยกตัวไปสร้างครอบครัวของตัวเอง ไม่มีใครช่วยเหลือใคร กลายเป็นสภาพ บ้านแตกสาแหรกขาด ต่างคนต่างก็เอาตัวรอด ไม่มีใครช่วยเหลือใคร

การมีครอบครัว โดยเฉพาะผู้เป็นพ่อแม่จึงต้องอ่านนิสัยใจคอ ลูกหลานให้ดีว่าเป็นอย่างไร มีไม่น้อยที่เลี้ยงลูกโตแล้ว ต่างคนต่าง ก็ออกไปสร้างครอบครัวของตัวเอง โดยไม่เคยกลับมาเหลียวแล ญาติพี่น้องอีกเลย ได้ดีแล้ว ไม่คบใคร ไม่เอาใคร


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

รูปแบบการใช้กริยา 3 ช่อง sow sowed sown หว่านพืช กับ Tense ทั้ง 12 แบบ

บทความแสดงรูปแบบการใช้คำกริยา 3 ช่อง sow sowed sown หว่านพืช กับประโยคในภาษาอังกฤษหรือ Tense ทั้ง 12 แบบ เช่น Present Tense, Past Tense และ Future Tense โดยแต่ละแบบยังมีเท้นส์ย่อยอีก 4 แบบ รวมเป็น 12 แบบ ซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจการใช้คำกริยา 3 ช่องนี้ มากยิ่งขึ้น อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง go went gone ไป ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น