บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

รักดีหามจั่ว รักชั่วหามเสา รักดีย่อมได้ดี รักชั่วชอบเรื่องไม่ดีย่อมเดือดร้อน

ความหมาย : สำนวนนี้ใช้สอนในเรื่องการประพฤติปฏิบัติตน หากรักดี ทำดี ชีวิตยอมประสบความเจริญ มีแต่เรื่องดีๆ หากประพฤติในสิ่งไม่ดี ก็ย่อมจะทำให้ชีวิตต้องพบแต่เรื่องเดือดร้อน รักดีหามจั่ว รัก ชั่วหามเสา จั่วนั้นมีน้ำหนักเบากว่าเสา การแบกหามเสา ย่อมหนักกว่า เปรียบได้กับการแบกหามความเดือดร้อนนั่นเองไว้กับ ตัวนั่นเอง อ่านเพิ่มเติม..