บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

ผัดวันประกันพรุ่ง ไม่ชอบทำตามนัด ชอบเลื่อนเวลา

ความหมาย : สำนวนนี้มักจะใช้พูดถึงพฤติกรรม หรือ การกระทำที่ไม่ดี ในเรื่องการนัดหมาย นัดแล้วไม่เป็นนัด ผัดวันประกันพรุ่ง เลื่อนไปเรือยๆ เลือนไปอีก ทำให้เกิดความเสียหายกับผู้นัดหมาย เพราะบางคนก็ใช่จะมีเวลา หรือบางทีก็เป็นการส่งงาน ก็ไมได้ตามนัดหมาย ย่อมเกิดความเสียหาย อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง pay paid paid จ่าย, จ่ายเงิน ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูป ไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้า ใจมากยิ่งขึ้น