ความหมาย : สำนวนนี้มักจะใช้พูดให้รู้จักคิดถึงความรู้สึกของผู้อื่นหรือผู้คนที่อยู่รอบตัว คนในครอบครัว คนรักคู่ครอง ลูกหลาน เวลาจะทำอะไร อยากพูดอะไรก็ตาม ต้องนึกถึงจิตใจของผู้อื่นเพราะบางทีสิ่งที่พูดนั้นอาจทำร้ายจิตใจผู้อื่น คิดถึงความรู้สึกของคนอื่น รู้จัก เอาใจเขามาใส่ใจเรา ปัญหาก็จะไม่เกิด

ตัวอย่าง :

มนุษย์เป็นสัตว์สังคมไม่ได้อยู่คนเดียวมักจะมีผู้คนรอบตัว ดังนั้นก่อนพูดอะไร ทำอะไรที่คนรอบข้างจะได้รับผลกระทบตามมา ก็ต้อง  เอาใจเขามาใส่ใจเรา ต้องคิดเสียก่อนว่า สิ่งที่ตนจะพูดหรือจะกระทำนั้น อาจสร้างปัญหาให้คนรอบตัวอย่างไรบ้างเพราะอาจจะทำให้คนรอบตัวเกิดความไม่พอใจ เกิดความทุกข์หรือเกิดความโกรธแค้น

ปัญหาสำคัญที่ทำให้คนเราเกิดความทุกข์กายทุกข์ใจหรือมีเรื่องทุกข์ใจ ปัญหาจากคนรอบข้างถือเป็นปัญหาอันดับต้นๆ ซึ่งบางครั้งก็เกิดจากตัวเราเองหรือบรรดาผู้คนเหล่านั้นกระทำหรือพูดออกมาโดยไม่สนใจว่าคนรอบตัวจะคิดอะไร ลืมไปว่าการอยู่ร่วมกันนั้นต้อง  เอาใจเขามาใส่ใจเรา จะทำอะไร ต้องคิดถึงความรู้สึกของคนอื่นบ้าง หากรู้จักคิด ปัญหาก็ย่อมจะไม่เกิด ไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัว พ่อแม่หรือบุตรหลานจะพูดอะไร ปฏิบัติต่อกันอย่างไร ก็ต้องนึกถึงจิตใจกัน คนรักคู่ครองก็เช่นเดียวกันหรือคนในสังคมในหน่วยงาน เพื่อนฝูง ถ้าแต่ละคนเคารพในสิทธิของผู้อื่นรู้จัก เอาใจเขามาใส่ใจเรา เช่นนี้ปัญหาในเรื่องนี้ย่อมจะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน

คนที่มีความสนิทสนมกันมากใกล้ชิดกันมาก บางครั้งก็จะทำอะไรเอาแต่ใจตัวเองโดยลืมไปว่าสิ่งที่ตัวเองทำหรือพูดออกไปนั้นกระทบจิตใจหรือทำร้ายจิตใจคนรอบข้างอย่างไรบ้าง การกระทำในลักษณะนี้ไม่  เอาใจเขามาใส่ใจเรา ทำอะไรโดยไม่คิดถึงความรู้สึกของผู้อื่นก็ย่อมจะมีปัญหา คนที่มีคู่ครอง หรือเป็นแฟนกัน บางคนก็จะพยายามควบคุมอีกฝ่ายในทุกเรื่อง ควบคุมชีวิตของอีกฝ่ายทำตัวเป็นเจ้าชีวิตของอีกฝ่ายหนึ่งโดยลืมไปว่าคนที่เรารักนั้นไม่ใช่ข้ารับใช้ ไม่ใช่ทาสรับใช้ที่ตัวเองจะมีสิทธิ์ทำอะไรก็ได้ทุกอย่าง

ผู้หญิงบางคนเวลามีแฟนก็จะปฏิบัติเช่นนั้นพยายามที่จะทำตัวเป็นเจ้าชีวิต ควบคุมทุกอย่างซึ่งก็ย่อมจะเกิดปัญหาตามมาปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันในครอบครัว เรื่องแบบนี้ก็เป็นปัญหาครอบครัวเป็นปัญหาอันดับต้นๆ ที่มักจะพบได้ในครอบครัวไทยส่วนใหญ่ หากรู้จัก  เอาใจเขามาใส่ใจเรา รู้ว่าสิ่งที่พูดหรือพยายามกระทำนั้น ส่งผลไม่ดีต่ออีกฝ่ายอย่างไร ปัญหาต่างๆ ก็ย่อมจะไม่เกิดชีวิต ครอบครัวก็ย่อมจะอยู่กันอย่างมีความสงบสุขแน่นอน สิ่งที่ตนเองทำออกไปนั้นอย่าคิดว่าเป็นการระบายอารมณ์ ระบายสิ่งไม่ดีให้มันผ่านออกไปจากตัว คิดแบบนี้ไม่ถูกต้อง คนรอบข้างไม่ใช่กระโถนที่จะต้องมาคอยรับอารมณ์