ก่อนที่จะจัดการกับข้อความหรือตัวหนังสือที่ได้พิมพ์ขึ้นมา จะต้องเลือกข้อความโดยการสร้างแถบสีเสียก่อน การสร้างแถบสี ทำได้หลายวิธี

1. การสร้างแถบสีหัวข้อ ให้ชี้เมาส์หน้าอักษรตัวแรกสุด กดปุ่มซ้ายค้างไว้ แล้วลากไปยังอักษรตัวสุดท้าย จะเกิดแถบสีที่ข้อความแสดงว่า ขณะนั้นข้อความได้ถูกเลือกแล้ว หากคลิกที่ว่างๆ แถบสีจะหายไป


2. กรณีที่เป็นการเลือกข้อความที่เป็นย่อหน้า ซึ่งจะมีข้อความจำนวนมากกว่าหัวข้อ มีหลายบรรทัด ให้ชี้เมาส์ที่หน้าอักษรตัวแรกของย่อหน้านั้น กดปุ่มซ้ายค้างไว้แล้วลากไปยังอักษรตัวสุดท้ายของย่อหน้านั้นๆ จะเกิดแถบสีที่ข้อความแสดงว่า ขณะนั้นข้อความได้ถูกเลือกแล้ว หากคลิกที่ว่างๆ แถบสีจะหายไป


3. การเลือกข้อความจำนวนมากๆ หลายหน้ากระดาษ การเลือกเมาส์เพื่อเลือกจะทำได้ยาก ให้ใช้วิธีคลิกหน้าอักษรตัวแรกของข้อความที่ต้องการเลือก
4. กดปุ่ม Shift ที่แป้นพิมพ์ค้างไว้
5. ย่อหน้าจอให้มีขนาดเล็ก หรือเลื่อนหน้าแถบเลื่อนด้านขวามือไปยังหน้าที่ต้องการ
6. คลิกเมาส์หลังอักษรตัวสุดท้ายของกลุ่มข้อความที่ต้องการเลือก จะปรากฏแถบสีที่ข้อความทั้งหมด ขณะนั้นข้อความได้ถูกเลือกแล้ว หากคลิกที่ว่างๆ แถบสีจะหายไป
7. ข้อความจะถูกเลือก โดยปรากฏแถบสี ถ้าคลิกที่ว่างๆ ในหน้ากระดาษ แถบสีก็จะหายไป 8. หากเผลอไปโดนปุ่มใดๆ บนแป้นพิมพ์ ก็จะทำให้ข้อความถูกลบทิ้งทันที ให้คลิก Edit>>Undo เพื่อยกเลิกการลบข้อความที่ถูกสร้างเป็นแถบสีไว้
9. เมื่อข้อความถูกเลือกแล้ว ก็จะใช้คำสั่งจัดการกับข้อความได้ตามต้องการ เช่น เลือกสไตล์ เปลี่ยนสี เป็นต้น

 

 

ดาวน์โหลด eBook สอนใช้ LibreOffice Writer

นอกจาการติดตามอ่านบทความในเว็บไซต์แล้ว ท่านสามารถ ดาวน์โหลด eBook คู่มือสอนใช้งาน LibreOffice Writer เพื่อความสะดวกในการอ่าน

 

บทความเนื้อหาใกล้เคียงกัน :