การฝึกพิมพ์แนะนำให้พิมพ์ข้อความจำนวนมากสักหน่อยอย่างน้อยต้องเกินหนึ่งหน้ากระดาษ จึงจะเข้าใจการทำงานของโปรแกรมพิมพ์เอกสารแบบนี้ โดยการพิมพ์ข้อความนั้น ไม่ว่าจะพิมพ์เอกสารแบบใดก็ตาม จะมีคำแนะนำดังนี้

1. เอกสารที่จะพิมพ์นั้น อาจจะมีข้อความตัวใหญ่ตัวเล็ก ตัวหนา ตัวเอียง จัดตำแหน่งไว้ด้านซ้าย ด้านขวาหรือตรงกลาง มีภาพประกอบ ฯลฯ


2. ในการพิมพ์ให้พิมพ์ไปตามปกติ ไม่ต้องสนใจว่าตำแหน่งของตัวหนังสือจะอยู่อย่างไร ซ้าย กลาง ขวา หรือลักษณะของตัวหนังสือจะเป็นตัวหนา ตัวเอียง ตัวเล็ก ตัวใหญ่ หรือมีภาพประกอบ ก็ไม่ต้องสนใจ พิมพ์ไปตามปกติ ให้ปรับแต่งภายหลัง
3. แต่กรณีมีภาพประกอบ ให้พิมพ์ชื่อไฟล์ภาพเอาไว้ด้วยเช่น earnmoneydownload000


4. เมื่อเราพิมพ์ถึงอักษรตัวสุดท้ายหรือบรรทัดสุดท้ายแล้วให้กดปุ่ม Enter 1 ครั้ง เพื่อตัดลงไปบรรทัดใหม่ ตัวอย่างพิมพ์หัวข้อเสร็จแล้ว ให้กด Enter ลงไปบรรทัดใหม่ ยกเว้นเป็นบรรทัดสุดท้ายของหน้าแล้ว ห้ามกด Enter
5. ในข้อที่ 4 กรณีกด Enter โปรแกรมจะเพิ่มหน้ากระดาษเปล่าเข้ามา ให้กดปุ่ม BackSpace เพื่อลบหน้าเปล่า เพราะเป็นหน้าสุดท้ายแล้ว ไม่ต้องมีหน้าเปล่าเพิ่มเข้ามา


6. การพิมพ์ข้อความที่มีหลายบรรทัด ซึ่งจะเป็นย่อหน้านั่นเอง ในกรณีนี้ให้พิมพ์ไปตามปกติ โดยไม่ต้อง Enter เพื่อขึ้นบรรทัดใหม่ โปรแกรมจะตัดคำให้อัตโนมัติ ให้กด Enter เมื่อจบประโยค หรือพิมพ์ถึงคำสุดท้ายของย่อหน้านั้นๆ
7. กด Enter ให้เกิดบรรทัดว่างๆ แล้วค่อยพิมพ์หัวข้อถัดไป ให้มีช่องไฟ ไม่รกตา


8. หลังจากได้พิมพ์เสร็จแล้ว ให้ตกแต่งข้อความให้สวยงาม เช่น หัวข้อ ให้สร้างแถบสีเพื่อเลือกก่อน ชี้เมาส์ทางซ้ายมือสุด กดปุ่มซ้ายค้างไว้แล้วลากมาทางขวามือสุด
9. คลิกเลือกสไตล์ให้กับหัวข้อ เช่น Heading 2 การใช้สไตล์แบบนี้ กรณีหัวข้อเป็นร้อย การแก้ไขที่สไตล์ที่เดียว ทุกหัวข้อจะถูกแก้อัตโนมัติเหมือนกันหมด
10. เสร็จแล้วบันทึกไฟล์เก็บไฟล์คลิกรูปแผ่นดิสก์

 

ข้อความต้นฉบับที่มีทั้งตัวหนา ตัวเอียง ขีดเส้นใต้ ก็ยังไม่ต้องสนใจ พิมพ์ไปตามปกติ พิมพ์เสร็จแล้ว ค่อยจัดการในภายหลัง จะง่ายกว่าการพิมพ์ไปจัดไป มีโอกาสเละ

 

บทความสอนดาวน์โหลดและติดตั้ง LibreOffice Writer

สำหรับโปรแกรม LibreOffice Writer เป็นโปรแกรมในชุด LibreOffice ซึ่งขณะนี้เป็นเวอร์ชั่น 5 สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีจากเน็ต โดยไฟล์มีขนาด 200 กว่า MB อ่านบทความ สอนติดตั้ง LibreOffice 5 ได้ที่นี่

 

ดาวน์โหลด eBook สอนใช้ LibreOffice Writer

นอกจาการติดตามอ่านบทความในเว็บไซต์แล้ว ท่านสามารถ ดาวน์โหลด eBook คู่มือสอนใช้งาน LibreOffice Writer เพื่อความสะดวกในการอ่าน

 

บทความเนื้อหาใกล้เคียงกัน :