การลบข้อความที่พิมพ์ผิด หรือลบบรรัทว่าง ลบภาพ จะใช้การกดปุ่ม Delete ที่แป้นพิมพ์

1. ในการลบคำ ข้อความ ประโยคหรือย่อหน้า ให้สร้างแถบสีก่อน เช่น จะลบทั้งย่อหน้า ให้สร้างแถบสีดังภาพ
2. กดปุ่ม Delete ที่แป้นพิมพ์
3. การลบพยัญชนะบางตัว เช่น จะลบตัว e ออก ก็คลิกข้างหน้าตัว e
4. กดปุ่ม Delete ที่แป้นพิมพ์ จากนั้นพิมพ์ตัวใหม่เข้าไป
5. การลบบรรทัดว่างๆ ให้คลิกตำแหน่งซ้ายมือสุดของบรรทัดนั้นๆ แล้วกด Delete ไปเรื่อยๆ จนกว่าบรรทัดว่างจะถูกลบออกไป

 

 

ดาวน์โหลด eBook สอนใช้ LibreOffice Writer

นอกจาการติดตามอ่านบทความในเว็บไซต์แล้ว ท่านสามารถ ดาวน์โหลด eBook คู่มือสอนใช้งาน LibreOffice Writer เพื่อความสะดวกในการอ่าน

 

บทความเนื้อหาใกล้เคียงกัน :