เนื้อหาในเล่มนี้จะเน้นการใช้ LibreOffice 5 Writer เพื่อทำหนังสือหรือ eBook ซึ่งจะมีไฟล์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหลายไฟล์ ขึ้นอยู่กับจำนวนบทในเล่มนั้นๆ หากมีหลายบทก็ต้องแยกกัน บทละไฟล์ และยังมีไฟล์รูปภาพประกอบอีกมากเช่นกัน ดังนั้นการสร้างโฟลเดอร์เพื่อเก็บไฟล์ให้เป็นระเบียบจึงเป็นเรื่องสำคัญ แต่ทั้งนี้ไม่ว่าจะใช้โปรแกรมนี้สร้างเอกสารแบบใดก็ตาม ก็ควรสร้างโฟลเดอร์แยกเก็บให้เป็นระเบียบเช่นกัน

1. การใช้งานโปรแกรมนี้ ควรสร้างโฟลเดอร์เก็บไฟล์ให้เป็นระเบียบเช่น Libre-document เป็นโฟลเดอร์หลัก
2. และควรสร้างโฟลเดอร์ย่อยแยกเก็บไฟล์ให้เป็นระเบียบ ในกรณีทำหนังสือ ผู้เขียนแนะนำให้สร้างโฟลเดอร์ตามชื่อหนังสือหรือ eBook ที่เราต้องการทำ เช่นโฟลเดอร์ ebook-สอนขับรถ


3. ในการสร้างไฟล์ต่างๆ ก็สร้างแล้วเก็บไว้ในโฟลเดอร์นี้ เช่น
- 01cover.odt ไฟล์ปกหนังสือ
- 02copyright.odt ไฟล์หน้ารองปกใน หน้าเครดิต หรือหน้าแสดงลิขสิทธิ์หนังสือ
- 03preface.odt ไฟล์คำนำ
- 04toc.odt ไฟล์สารบัญ
- chapterA501.odt ไฟล์ตัวอย่างบทที่ 1

 

 

ดาวน์โหลด คู่มือ LibreOffice 5 Writer

นอกจาการติดตามอ่านบทความในเว็บไซต์แล้ว ท่านสามารถ ดาวน์โหลด eBook คู่มือ LibreOffice 5 Writer เพื่อความสะดวกในการอ่าน

 

บทความเนื้อหาใกล้เคียงกัน :

 

แชร์บทความนี้ :