หลังจากที่ได้พิมพ์เอกสารต่างๆ ครบหมดแล้ว ก็บันทึกข้อมูลเก็บไว้ หากไม่บันทึกข้อมูลหรือ Save ไว้ เมื่อปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้พิมพ์ไว้ ก็จะหายไป

1. การบันทึกหรือ Save ไม่จำเป็นต้องรอให้พิมพ์เสร็จทั้งหมด บันทึกไปเรื่อยๆ โดยคลิก File>>Save
2. ในส่วน Save in คลิกเลือกที่เก็บ โดยปกติโปรแกรมจะเก็บไว้ในโฟลเดอร์ My Documents
3. ในส่วน File name ให้ตั้งชื่อไฟล์ หากมีชื่ออื่นปรากฏอยู่ ก็ลบออกไปก่อน แล้วพิมพ์ชื่อไฟล์ ตามต้องการ
4. คลิกปุ่ม Save
5. แต่หากต้องการนำไฟล์นั้นๆ ไปใช้กับโปรแกรม Microsoft Word ให้คลิกเลือกนามสกุลไฟล์ในส่วน Save as type: แล้วจึงคลิกปุ่ม Save

 

บทความสอนดาวน์โหลดและติดตั้ง LibreOffice 5 Writer

สำหรับโปรแกรม LibreOffice 5 Writer เป็นโปรแกรมในชุด LibreOffice ซึ่งขณะนี้เป็นเวอร์ชั่น 5 สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีจากเน็ต โดยไฟล์มีขนาด 200 กว่า MB อ่านบทความ สอนติดตั้ง LibreOffice 5 ได้ที่นี่

 

ดาวน์โหลด คู่มือ LibreOffice 5 Writer

นอกจาการติดตามอ่านบทความในเว็บไซต์แล้ว ท่านสามารถ ดาวน์โหลด eBook คู่มือ LibreOffice 5 Writer เพื่อความสะดวกในการอ่าน

 

บทความเนื้อหาใกล้เคียงกัน :

 

แชร์บทความนี้ :