บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

กินปูนร้อนท้อง คนกระทำความผิดมักจะร้อนตัวเมื่อถูกจับพิรุธ

ความหมาย : สำนวนนี้ใช้เปรียบเทียบคนที่ได้กระทำความผิดหรือทำเรื่องไม่ดีเอาไว้ การจับพิรุธ จับผิด มักจะทำให้คนผู้นั้น เกิดความหงุดหงิดหรือแสดงอาการร้อนตัว และอาจจะแสดงอาการต่างๆ ให้จับได้ อ่านเพิ่มเติม..