การค้นหาไฟล์นั้น ก่อนอื่นต้องรู้ประเภทของไฟล์ที่จะค้นหาก่อน ว่าเป็นไฟล์ประเภทใด ไฟล์รูปภาพ ไฟล์ข้อความ ไฟล์เว็บเพจ หรือถ้าจำชื่อไฟล์ได้ก็ยิ่งดี หรือจำแค่ชื่อขึ้นต้น ได้ก็ค้นหาได้ไม่ยาก
1. กรณีที่ไม่รู้เลยว่าไฟล์นั้นๆ เก็บไว้ที่ใด รู้แต่ว่าอยู่ในเครื่องนั้น ให้คลิก Computer ซึ่งเป็นส่วนเก็บข้อมูลในเครื่องที่ใหญ่ที่สุด การค้นหาจะใช้เวลานาน เพราะโปรแกรมจะทำ การค้นหาจากทั่วทุกซอกหลืบในคอมพิวเตอร์เลยทีเดียว
2. กรณีรู้ว่าเก็บไว้ในไดรว์ใดๆ เช่น ไดรว์ C: ไดรว์ D: หรือในแฟลชไดรว์ ก็จะช่วยให้การค้นหาทำได้เร็วยิ่งขึ้น ก็คลิกไดรว์ที่ต้องการค้นหา
3. หรือถ้าหากรู้ว่าอยู่ในไดรว์ใด และโฟลเดอร์ใดๆ ก็คลิกเลือกโฟลเดอร์นั้นๆ การค้นหาจะเร็วที่สุดเพราะได้ระบุตำแหน่งที่ค่อนข้างแคบและเล็กลง
4. เมื่อเลือกตำแหน่งที่ต้องการค้นหาแล้ว ให้คลิกและพิมพ์ข้อมูลที่ต้องการค้นหา แล้วกด Enter เช่น
*.jpg จำไม่ได้ว่าไฟล์ภาพชื่ออะไร แต่รู้ว่าเป็นไฟล์ภาพแบบ jpg ก็พิมพ์ *.jpg หรือต้องการค้นหาภาพแบบอื่นให้พิมพ์ *.bmp, *.gif เป็นต้น
*.avi หรือ *.mp4 หรือ *.mpg หรือ Flv ค้นหาไฟล์วิดีโอ มีคลิปเด็ดๆ ซ่อนอยู่ตรงไหนบ้าง ไม่รอดสายตาแน่นอน
*.mp3 ค้นหาเพลง MP3
my*.jpg ค้นหาไฟล์ภาพที่ชื่อขึ้นต้นด้วย my และเป็นไฟล์ภาพแบบ jpg
*.doc หรือ *.docx ค้นหาไฟล์เอกสารที่ได้สร้างด้วยโปรแกรม Word


5. กรณีเป็นการค้นหาไฟล์ภาพ อาจเลือกให้แสดงภาพแบบต่างๆ เช่น Medium Icons, Large Icons หรือ Extra Large Icons เพื่อดูภาพตัวอย่างที่ชัดเจนมากขึ้น