ไฟล์ต่างๆ ในเครื่องที่ติดตั้ง Windwos 7 กรณีเป็นไฟล์ส่วนตัวของเจ้าของเครื่องก็จะอยู่ในโฟลเดอร์ User โดยจะอยู่ในไดรว์เดียวกับที่เก็บไฟล์ของ Windows 7
1. คลิก Computer และ ไดรว์ C: ตามลำดับ
2. คลิกโฟลเดอร์ User
3. ไฟล์ต่างๆ ของเจ้าของเครื่องหรือ User ที่กำลังล็อกอินเข้าระบบอยู่ในขณะนั้นจะอยู่ในชื่อโฟลเดอร์ตามชื่อ User อีกทีเช่น Fujitsu ให้คลิกโฟลเดอร์ดังกล่าวไปดูข้อมูลข้าง ใน
4. ภายในจะมีโฟลเดอร์ย่อยๆ ภายในชื่อ User ดังกล่าว เช่น
- My Pictures เก็บไฟล์ภาพ อาจจะเป็นภาพจากกล้องดิจิตอล ไฟล์ภาพที่ดาวน์โหลดจากอินเตอร์เน็ต
- My Documents เก็บไฟล์เอกสารที่เราได้สร้างขึ้นด้วยโปรแกรมต่างๆ งานที่พิมพ์ใน Word เป็นต้น
- Download เก็บไฟล์หรือรายชื่อโปรแกรม รูปภาพหรืออะไรก็ตามที่ดาวน์โหลดจากอินเตอร์เน็ต
- Contacts เก็บข้อมูลการติดต่อ รายชื่ออีเมล์
- Desktop เก็บรายชื่อไอคอนของโปรแกรมหรือไฟล์ต่างๆ ที่อยู่ในหน้าจอ Windows 7
- My videos เก็บไฟล์วิดีโอ อาจเป็นวิดีโอที่ตัดต่อเองด้วย Windows Live Movie Maker
- Favorites เก็บรายชื่อเว็บไซต์หรือโฟลเดอร์เก็บข้อมูลในเครื่องที่เรียกใช้งานบ่อยๆ
- Links เก็บรายชื่อชอร์ทคัต เก็บรายชื่อลิงค์ต่างๆ