การจดจำนามสกุลของไฟล์ จะทำให้เรารู้ว่าไฟล์นั้นๆ สร้างขึ้นมาจากโปรแกรมอะไร และการดูว่ามีข้อมูลอะไรบ้างข้างในไฟล์นั้นๆ จะต้องเปิดดูด้วยโปรแกรมอะไร เช่น ไฟล์ เพลง MP3 จะใช้โปรแกรม Winamp หรือ Windows Media Player เพื่อเปิดฟังเพลง ไฟล์เอกสาร DOC จะใช้โปรแกรม Word เปิดดูข้อความข้างใน เป็นต้น
1. Zip ซิพไฟล์หรือไฟล์ที่ถูกบีบย่อไว้ ให้มีขนาดเล็กลง ไฟล์ที่ถูกนำมาบีบย่อนั้น อาจเป็นไฟล์อะไรก็ได้ แต่โปรแกรมที่ทำหน้าที่บีบย่อ และได้ไฟล์ใหม่เป็นไฟล์ซิพ จะใช้ โปรแกรม WinZip, PKzip, Winrar ฯลฯ การดูข้อมูลข้างในก็ต้องใช้โปรแกรมเหล่านี้ แตกไฟล์ออกมาก่อน
2. ไฟล์เอกสาร อาจเป็นไฟล์ที่มีนามสกุล WRI, TXT, DOC, RTF หรือ SAM ที่เราจะพบกัน เป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็น TXT และ DOC โดยที่ TXT จะเป็นไฟล์ข้อความที่สร้าง ด้วยโปรแกรม Notepad ไฟล์ RTF สร้างด้วยโปรแกรม Wordpad ไฟล์ DOC/DOCX สร้างด้วย Microsoft Word โปรแกรมพิมพ์ เอกสารที่นิยมใช้กันมากที่สุด การดูข้อมูลข้างใน ให้ดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์นั้นๆ
3. ไฟล์ที่สร้างด้วยโปรแกรมนำเสนอข้อมูล เช่น PPT, PPTX สร้างจากโปรแกรม PowerPoint
4. ไฟล์ที่สร้างด้วยโปรแกรมประเภทเสปรดชีท เช่น XLS, XLSX สร้างจากโปรแกรม Excel
5. ไฟล์ที่สร้างด้วยโปรแกรมฐานข้อมูลเช่น MDB, ACCCDB สร้างจากโปรแกรม Access
6. ไฟล์เสียงแบบต่างๆ จะเป็นไฟล์ที่มีนามสกุลดังนี้ WMA, MID, MP3 ไฟล์เพลงสุดฮิต, WAV, ASF, ASX ฯลฯ ยังมีอีกมาก แต่ทั้งหมดนี้จะเป็นไฟล์ที่เราพบเห็นกัน บ่อยๆโดยเฉพาะไฟล์เพลง MP3
7. ไฟล์คู่มือการใช้โปรแกรมต่างๆ จะมีนามสกุล HLP หรือ CHM เช่น FREECELL.HLP คู่มือ สอนวิธีเล่นเกม Freecell
8. ไฟล์รูปภาพ จริงๆ แล้วมีมากกว่านี้ เช่น EPS, TIF, BMP (สร้างจากโปรแกรม Paint), GIF, JPG (GIF และ JPG เป็นไฟล์ภาพ ใช้ในการสร้างเว็บเพจ), WPG, PSD (ไฟล์ที่สร้างจากโปรแกรม Photoshop, CDR (ไฟล์ที่สร้างจากโปรแกรม CorelDRAW), AI (ไฟล์ที่สร้างจากโปรแกรม Illustrator) เป็นต้น
9. ไฟล์ที่ใช้บนอินเตอร์เน็ต เช่น HTM, HTML, ASP, PHP, PL ฯลฯ การเปิดดูข้อมูลในไฟล์เหล่านี้ จะใช้โปรแกรมประเภทเว็บบราวเซอร์เช่น Internet Explorer
10. ไฟล์ไอคอนหรือเคอร์เซอร์ เช่น ICO, CUR
11. ไฟล์ที่สร้างจากโปรแกรม PageMaker เช่น P65, PMD
12. ไฟล์ที่โปรแกรมใดๆ สร้างขึ้นมาชั่วคราว แล้วอาจลืมลบเมื่อปิดโปรแกรมนั้นๆ เช่น TMP ไฟล์เหล่านี้สามารถลบได้ ส่วนใหญ่จะถูกเก็บไว้ใน C:\WINDOWS\TEMP
13. ไฟล์ที่สร้างจากโปรแกรม Ghost เช่น GHO
14. ไฟล์วิดีโอหรือไฟล์ภาพเคลื่อนไหวพร้อมเสียง เช่น DAT, AVI, MOV, MPG, 3GP, MP4
15. ไฟล์ที่สร้างด้วยโปรแกรม Authorware เช่น A4P, A4L, A5P, A5L, A6P และ A6L
16. ไฟล์ที่สร้างด้วยโปรแกรม Adobe Acrobat เช่น PDF


17. ไฟล์เอกสารต่างๆ ที่เราสร้างขึ้นมา หรือดาวน์โหลดจากอินเตอร์เน็ต ถ่ายโอนจากกล้อง มือถือ Tablet ฯลฯ จะถูกเก็บไว้ในโฟลเดอร์ user และโฟลเดอร์ตามชื่อ เจ้าของ เครื่องหรือชื่อ User เช่น fujitsu

 


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

อย่าสะสมทุกข์ด้วยการสะสมทรัพย์สมบัติหรือภาระที่มากเกินไป

การสะสมข้างของเครื่องใช้ ทรัพย์สมบัติ สัตว์เลี้ยง หรือภาระต่างๆ ทีมากเกินไป เกินพอดี มักจะนำปัญหา นำความทุกข์มาให้เสมอ บางคนนั้นบ้าหอบฟางจริงๆ เก็บไปหมดแม้กระทั่งฟาง กิ่งไม้ใบหญ้า รวมถึงสิ่งมีชีวิตด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะสัตว์เลี้ยง เมื่อมีสิ่งของมาก เกินไป ก็ต้องดูแล รักษาให้อยู่ในสภาพดี หรือให้อยู่รอดปลอดภัย หากเป็นสิ่งของ เครื่องใช้ จะไม่สร้างปัญหามากนัก แต่หากเป็นสิ่งมี ชีวิตอย่างสัตว์เลี้ยงจะเป็นเรื่องใหญ่ อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง feed fed fed ให้อาหาร ขุน เลี้ยง ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น