บทความแนะนำให้รู้จักไฟล์ต่างๆ ใน Windows 7 เพื่อจะได้แยกแยะได้ว่า แต่ละไฟล์คืออะไร เป็นไฟล์ชนิดไหนด้วยการแบ่งประเภทตามนามสกุล อาจแบ่งลักษณะของไฟล์ ออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ประเภทแรกเป็นไฟล์ที่สร้างโดยการพัฒนา หรือเขียนโปรแกรมและประเภทที่สองจะเป็นไฟล์ที่เราสร้างขึ้นมาเอง โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป อาจเป็น โปรแกรม Word, Excel, Photoshop ฯลฯ

 

ไฟล์ที่สร้างโดยการพัฒนาหรือเขียนโปรแกรม
ไฟล์ประเภทนี้ถูกสร้างด้วยการเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษาต่างๆ เช่น C, Visual Basic ฯลฯ วิธีการเขียนโปรแกรมค่อนข้างซับซ้อนยุ่งยาก ต้องเรียนด้านนี้มาโดยตรง คนทั่วไป ก็ฝึกเขียนได้ แต่จะไม่มีหลักการทำให้โปรแกรมที่ได้ ยากในการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนา
1. ไฟล์หลักของโปรแกรม เป็นไฟล์หลักที่สามารถเรียกใช้งานได้ ในแต่ละโปรแกรมจะมีไฟล์ หลักที่สามารถทำงานได้ อย่างน้อย 1 ไฟล์ จะเป็นไฟล์ที่มีนามสกุล COM หรือEXE
2. ไฟล์ระบบ เป็นไฟล์ประกอบการทำงานของไฟล์หลัก เป็นไฟล์ที่มีนามสกุลคล้ายๆ กับตัวอย่าง ต่อไปนี้ เช่น DAT, SYS, LOG, DLL, SAM, MSG, PWL, INF, VXD, DRV เป็นต้น
3. คลิกไดรว์ที่ติดตั้ง Windows 7 ไว้ ปกติจะเป็นไดรว์ C: ให้คลิกที่ไดรว์นี้ ในบางเครื่องจะเห็นไฟล์ต่างๆ ปรากฏอยู่ ปกติจะถูกกำหนดให้ซ่อนไว้ เพราะถ้าเผลอลบออกไป Windows 7 หยุดทำงานได้ทันที
4. คลิกที่โฟลเดอร์ Windows ในโฟลเดอร์นี้จะเป็นที่เก็บไฟล์โปรแกรมของ Windows 7 ไฟล์ต่างๆ ที่ปรากฏในช่องด้านขวามือ จะเป็นไฟล์ที่ถูกสร้างด้วยการพัฒนาโปรแกรม ไฟล์ระบบเหล่านี้ ถ้าไป ลบไฟล์ใดไฟล์หนึ่ง อาจทำให้ Windows 7 ไม่ทำงาน
5. คลิกที่โฟลเดอร์ Program Files ในโฟลเดอร์นี้จะเป็นที่เก็บโปรแกรมต่างๆ ที่มีการติดตั้งเพิ่ม ลงไปในเครื่อง เมื่อคลิกปุ่ม Start>>;All Programs รายชื่อโปรแกรมที่ ปรากฏออกมา ก็จะเป็นการเรียกใช้ งานโปรแกรมต่างๆ ในโฟลเดอร์ Program Files อีกที
6. คลิกโฟลเดอร์ย่อย ชื่อโฟลเดอร์ต่างๆ จะเป็นชื่อโปรแกรมต่างๆ นั่นเอง
7. ไฟล์ต่างๆ ที่ปรากฏออกมา จะเป็นไฟล์ที่ถูกสร้างด้วยการเขียนโปรแกรม ไฟล์เหล่านี้ ถ้าลบหรือ แก้ไข จะทำให้โปรแกรมมีปัญหา เรียกใช้งานไม่ได้