ไฟล์ต่างๆ ใน Windows 7 มีหลายประเภท ทั้งไฟล์ข้อความ ไฟล์เสียง ไฟล์วิดีโอ ฯลฯ การแบ่งแยกชนิดของไฟล์แต่ละประเภทจะถูกกำหนดโดยนามสกุลหรือส่วนขยาย (File Extension) ซึ่งจะช่วยให้รู้ว่าไฟล์นั้นๆ เป็นไฟล์ประเภทใด ไฟล์ต่างๆ จะมีการใช้ไอคอนมาช่วยแบ่งประเภทอีกทีแต่แยกแยะยากกว่าใช้นามสกุลของไฟล์ แต่ก็ช่วยให้ไฟล์ดูสวย งามกว่ามีแค่ชื่อและนามสกุล

 

การแสดงชื่อไฟล์หรือเรียกใช้งานจะใช้ชื่อไฟล์คั่นด้วยจุดหรือดอทและตามด้วยนามสกุลเช่น mysong.mp3 ชื่อไฟล์คือ mysong นามสกุลคือ mp3 เป็นไฟล์ประเภทไฟล์เสียง เป็นเพลง MP3 นั่นเอง

 

ไฟล์ในเครื่องที่มีอยู่จำนวนมากๆ การจัดเก็บให้เป็นระบบระเบียบจะใช้โฟลเดอร์ สร้างโฟลเดอร์คล้ายซองไว้เก็บไฟล์ให้เป็นระเบียบอีกที สรุปแล้วโฟลเดอร์จึงเป็นการแบ่ง พื้นที่ฮาร์ดดิสก์หรือสื่อเก็บข้อมูลอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น CF card หรือแฟลชไดรว์ แบ่งพื้นที่เป็นส่วนๆ โดยมีจุดประสงค์เพื่อจัดเก็บไฟล์ให้เป็นระเบียบ

 

การสร้างโฟลเดอร์สามารถ สร้างได้ไม่จำกัด ในโฟลเดอร์ใดๆ สามารถสร้างโฟลเดอร์ย่อยไว้ข้างใน ขึ้นอยู่กับไฟล์ต่างๆ มีความซับซ้อน หลากหลายประเภทแค่ไหน ก็สามารถสร้างโฟลเดอร์ไว้เก็บไฟล์ได้ ตามต้อง

 

ไฟล์ต่างๆ ถูกสร้างขึ้นมาได้อย่างไร
การสร้างไฟล์สามารถทำได้หลายแบบ อาจใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สร้างขึ้นมาหรือใช้อุปกรณ์ไอทีอย่างกล้องดิจิตอล แสกนเนอร์ เป็นต้น
1. ตัวอย่างการสร้างไฟล์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เช่น การพิมพ์เอกสารด้วย Word แล้วบันทึกหรือ Save ไฟล์เก็บไว้ ก็จะได้ไฟล์ข้อความแบบ doc หรือ docx
2. การสร้างไฟล์ภาพ เช่น วาดภาพด้วยโปรแกรม Paint แล้ว Save เก็บไว้ ก็จะได้ไฟล์แบบ bmp หรือ jpg หรือ gif เป็นต้น
3. การสร้างไฟล์ภาพ อาจใช้กล้องดิจิตอล ถ่ายภาพไว้ก็จะได้ไฟล์ภาพแบบ jpg