รวมบทความการจัดการกับโปรแกรมใน Windows 7 การเรียกใช้งานโปรแกรม ติดตั้งโปรแกรมเพิ่ม ลบโปรแกรมออกจากเครื่อง เป็นต้น

การทำงานกับโปรแกรมต่างๆ ถ้าเคยใช้คอมพิวเตอร์ เคยใช้ Windows มาก่อน ก็จะทำความเข้าใจได้ไม่ยาก คนที่เคยใช้ Windows XP มาก่อน อาจจะต้องใช้เวลาศึกษานิด หน่อย กับการเรียกใช้งานโปรแกรมใน Windows 7

การเรียกใช้งานโปรแกรม
การเรียกใช้งานโปรแกรม หรือเปิดโปรแกรมใดๆ เพื่อใช้งาน ทำได้หลายวิธี
1. คลิกปุ่ม Start คลิก All Programs
2. คลิกชื่อโปรแกรมที่ต้องการ
3. บางโปรแกรมจะอยู่ในโปรแกรมโฟลเดอร์ ไอคอนสีเหลือง ต้องคลิกก่อนจึงจะเห็นโปรแกรมที่อยู่ข้างใน
4. รายชื่อโปรแกรมจะแสดงออกมาคล้ายตัวอย่าง มีไอคอนแล้วตามด้วยชื่อโปรแกรม
5. ในโปรแกรมโฟลเดอร์บางตัว อาจจะมีไอคอนภายในหลายไอคอน แล้วจะแยกได้อย่างไร ว่าอะไรคืออะไร ขอยกตัวอย่างตามนี้
- ไอคอนแล้วตามด้วยชื่อโปรแกรม ส่วนใหญ่จะเป็นโปรแกรมหลัก
- มีชื่อ Uninstall .. จะเป็นคำสั่งสำหรับถอดหรือลบโปรแกรมนั้นๆ ออกไปจากเครื่อง
- มี Help ... หรือ Readme หรือ Manual จะเป็นไฟล์อธิบายการใช้งานโปรแกรมนั้นๆ

 


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

ป้องกันไวรัส ค้นหาไวรัส กำจัดไวรัสในคอมพิวเตอร์ด้วย AntiVir

Andtivir เป็นโปรแกรมปกป้องคอมพิวเตอร์จากไวรัสที่ได้รับความนิยม สามารถใช้งานได้ฟรี หรือจ่ายเงินเพิ่มเพื่อแลกกับคุณสมบัติในการป้องกันคอมพิวเตอร์จากไวรัสมากยิ่งขึ้น 
1. อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง cling clung clung พิง ติด ยึด แนบ ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมี การ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยา นี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น