เป็นการลบบางส่วนของภาพ ที่วาดขึ้นมา
1. คลิกเครื่องมือสำหรับเลือก
2. คลิกเลือกเส้นที่ต้องการ
3. คลิกเครื่องมือ Erase Tool
4. ชี้ที่เส้นขอบภาพที่จะลบ กดปุ่มซ้ายค้างไว้ แล้วลากออก เพื่อลบ หรือคลิกที่เส้นเลย
5. ตัวอย่างผลที่ได้ ถ้าไม่เห็นผล ก็ต้องย้ายเส้นออกจากกันก่อน