บทความสอนใช้มือถือ Huawei ใน EP3 นี้จะมาแนะนำแนวทางแก้ปัญหาเบื้องต้น กรณีหน้าจอมือถือขึ้นข้อความ ห้ามปิดบังด้านบนของหน้าจอ เป็นแถบสีแดงปิดด้านบนของโทรศัพท์ ซึ่งบางครั้งไม่ได้เกิดจากตัวระบบ ไม่เกี่ยวกับการตั้งค่าใดๆ แต่เกิดจากมีสิ่งของ หรืออะไรบางอย่างไปปิดทับ ในส่วนเซ็นเซอร์ที่อยู่ด้านบนนั่นเอง ก็แค่เอามันออก ปัญหานี้ก็จะหมดไป

 

ลักษณะของปัญหาที่เกิดกับมือถือ Huawei บางรุ่นที่ใช้ Android 9 ก็คือ เมื่อหน้าจอดับ และกดปุ่มเปิดเครื่องให้หน้าจอกับมาติดอีกครั้ง แต่จะ ไม่สามารถเข้าสู่หน้าจอได้ตามปกติจะแสดงหน้าจอมีแถบสีแดงครอบด้านบน พร้อมกับข้อความ ห้ามปิดบังด้านบนของหน้าจอ ในบางเครื่องอาจ จะสามารถเข้าส่หน้าจอปกติได้ แต่บางเครื่องจะค้างอยู่แค่นี้ ทำอะไรต่อไม่ได้

 

แนวทางแก้ปัญหาแบบต่างๆ

แนวทางแก้ปัญหา ให้เริ่มจากง่ายๆ ดังนี้

ทำความสะอาดส่วนบนของโทรศัพท์

ด้านบนของโทรศัพท์มือถือจะมีเซ็นเซอร์ตรวจสอบการปิดหน้าจอ ด้วยการแตะ หากมีเศษฝุ่น ผงไปปิด บัง ทับ ทำให้เซ็นเซอร์เหล่านี้ไม่ทำงาน ก็จะสร้างปัญหานี้ โดยเฉพาะคนที่ไม่ได้ใส่เคสแบบฝาพับ จะมีโอกาสเกิดปัญหาแบบนี้ เพราะไม่มีอะไรป้องกัน ก็ใช้แปรงสีฟันขนอ่อน ถู ปัดทำ ความสะอาด ในมือถือที่ไม่เคยถอด ไม่เคยรื้อเปลี่ยนหน้าจอ ไม่ค่อยซ่อม หากอยู่ดีๆ แล้วเกิดปัญหาแบบนี้ สาเหตุก็มักจะมาจากมีบางอย่างไปปิด กั้นเซ็นเซอร์

 

ยกเลิก โหมดปิดใช้งานการแตะ

การแก้ปัญหาอีกวิธีหนึ่ง หากวิธีแรก ยังไม่ได้ผล ให้ปิดโหมดใช้งานการแตะ หรือ การป้องกันการแตะผิดพลาด
1. เข้า การตั้งค่า
2. แตะ ความช่วยเหลือแบบอัจฉริยะ
3. เลื่อน ปิด ในส่วน ให้ปิดโหมดใช้งานการแตะ หรือ การป้องกันการแตะผิดพลาด

 

เครื่องเคยซ่อม เปลี่ยนหน้าจอต้องติดต่อร้าน

สำหรับเครื่องที่เคยซ่อม เคยเปลี่ยนหน้าจอ จำเป็นจะต้องแกะดูข้างใน อาจจะมีเศษกาว หรือชิ้นส่วน หรือวัตถุขนาดเล็กไปปิดเซ็นเซอร์ตรวจจับ การแตะ หากทำเองไม่ได้ ก็จำเป็นจะต้องติดต่อช่าง

 

การเข้าสู่หน้าจอเพื่อใช้งานตามปกติ

หากใช้แปรงทำความสะอาด หรือ ปิดใช้งานการแตะ แล้วยังไม่ได้ผล และอยู่ไกลร้านซ่อม แต่จำเป็นจะต้องใช้เครื่อง การเปิดเครื่อง เพื่อเข้าสู่ หน้าจอตามปกติให้ทำแบบนี้
1. ในบางเครื่องที่มีอาการหนักมาก จะแสดงเฉพาะหน้าจอ ห้ามปิดบังด้านบนของหน้าจอ เท่านั้น ไม่สามารถเข้าหน้าจอปกติได้ ให้ทำตามคำ แนะนำ ที่แสดงด้านล่าง โดยกดปุ่มเปิดปิดเครื่อง และ ปุ่มเพิ่มระดับเสียงพร้อมกัน ใช้ 2 นิ้วกดพร้อมกัน


2. จะแสดงหน้าจอให้ปลดล็อก ให้แตะเลื่อนหน้าจอขึ้น ซึ่งอาจจะให้ใส่พิน หรือ สแกนนิ้วอีกที เมื่อเข้าหน้าจอหลักได้แล้ว ก็ไปยกเลิกการล็อกหน้า จอด้วย พิน หรือ สแกนนิ้วไปก่อน เพื่อความไม่ยุ่งยากในการเปิดเครื่อง


3. ในกรณีที่ใช้ 2 วิธีข้างต้นแล้วยังไม่หยุดจากหน้าจอ ห้ามปิดบังด้านบนของหน้าจอ ให้กดปุ่ม เปิดเปิดเครื่อง เบาๆ 1 ครั้ง
4. จะแสดงหน้าจอพร้อม เตือนให้ปัดขึ้นเพื่อปลดล็อก ในหน้าจอนี้ ให้กดปุ่ม เพิ่มเสียง และ ปุ่มเปิดปิดเครื่อง เบาๆ พร้อมกัน ต้องกดให้ได้พร้อมกัน 5. จากนั้นจึงปัดหน้าจอขึ้นเพื่อปลดล็อกและเข้าสู่หน้าจอหลัก
6. หาเวลาว่างไปหาช่าง เพราะเซ็นเซอร์ในตัวเครื่องน่าจะมีปัญหา ต้องรื้อเครื่อง เปิดหน้าจอเพื่อตรวจสอบเซ็นเซอร์ ว่าเกิดอะไรขึ้น

 

สรุป

ปัญหานี้มักจะเกิดจากมีฝุ่น วัตถุชิ้นขนาดเล็กไปปิดทับเซ็นเซอร์ตรวจสอบการแตะ จึงแสดงข้อความ และแถบสีแดงปิดทับ ด้านบนโทรศัพท์ การทำความสะอาด ปกติจะกลับไปใช้งานได้เหมือนเดิม สำหรับเครื่องที่ไม่เคยซ่อม หรือ เปลี่ยนจนมาก่อน และเพื่อป้องกันเศษฝุ่น หรือ วัตถุขนาด เล็ก ไปปิดทับเซ็นเซอร์ ก็ควรใส่เคสแบบฝาพับ จะช่วยป้องกันได้ในระดับหนึ่ง และหมั่นทำความสะอาด อย่าปล่อยให้ฝุ่นเกาะ