GPS และ WiFi จะถูกใช้เพื่อช่วยในการระบุตำแหน่งของเรา การปิดการใช้งาน มีส่วนช่วยลดการใช้พลังงาน ทำให้แบตเตอรี่ใช้งานได้ยาวนั้นขึ้นได้

ตัวอย่างแอพที่ใช้ GPS และ WiFi

สำหรับแอพที่ใช้ GPS และ WiFi ที่เห็นชัดๆ ก็จะมีแอพ Maps แผนที่และแอพ Navigation แอพช่วยนำทางขณะขับรถ

แอพ แผนที่หรือ Maps

แอพ การนำทางหรือ Navigation

การเปิดใช้งานทั้งสองคำสั่งนี้จะช่วยให้การระบุตำแหน่งในแผนที่มีความแม่นยำสูงขึ้น แต่หากไม่ได้ใช้งานในขณะนั้น ก็ไม่จำเป็นต้องเปิด เพราะเมื่อใดที่มีการเรียกใช้งานแอพประเภทนี้ จะปรากฏกรอบข้อความเตือนให้เปิดการทำงานของ GPS และ WiFi อยู่แล้ว

วิธีการปิดการทำงาน

1. เข้าไปที่การตั้งค่าแล้วแตะ ตำแหน่งและความปลอดภัย

2. แตะ เอาถูกออกทั้งสองตัวเลือก
- ใช้เครือข่ายไร้สาย
- ใช้ดาวเทียม GPS

 

บทความเนื้อหาใกล้เคียงกัน :


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

มือไม่พาย เอาเท้าราน้ำ ไม่ช่วยแล้วยังขัดขวางผู้อื่น

ความหมาย : สำนวนนี้ใช้พุดถึงพฤติกรรมไม่ดีของคนเราที่เกิดจากความอิจฉาที่เห็นผู้อื่นได้ดีกว่า เกินหน้าเกินตา จึงพยายามหาทางขัดขวางทุกรูปแบบ มือไม่พาย เอาเท้าราน้ำ ไม่ช่วยแล้วก็ยังขัดขวางไม่ให้ใครทำ กลัวจะได้ดี อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง overspill overspilt overspilt หกล้น, ล้น, กระเด็น ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยา แบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำ กริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น