Sponsored Ads

ล้อและยางเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญของรถยนต์ ซึ่งมีราคาสูง การจะทำอะไรกับอุปกรณ์เหล่านี้ จึงต้องมีความรู้ถึงรายจ่าย ปัญหาหรือข้อดีข้อเสียที่จะตามมา เช่น ความแข็งแรง ราคา การดูแลรักษา ความประหยัดน้ำมัน ฯลฯ

รถยนต์จะใช้การระบายความร้อนของเครื่องยนต์ด้วยน้ำเป็นหลัก หากระบบนี้มีปัญหาจะส่งผลเสียอย่างร้ายแรงต่อเครื่องยนต์ ดังนั้นจึงต้องศึกษาเรื่องของน้ำยาเติมหม้อน้ำ หม้อน้ำ และส่วนประกอบอื่นๆ ให้มีความรู้ความเข้าใจ เพื่อจะได้ดูแลรถได้อย่างถูกวิธี

กระจกมองหลังในรถเก๋งแบบกว้างหรือใช้เลนซ์นูนมีประโยชน์มากขณะขับรถยนต์ช่วยให้มองเห็นได้กว้างกว่ากระจกมาตรฐานติดรถ การมองกระจกหลังเป็นสิ่งที่ต้องทำตลอดเวลา เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ขณะขับรถ ดูตำแหน่งรถรอบคัน ซึ่งจะมีความปลอดภัย หากวางตำแหน่งรถให้อยู่ในจุดที่ไม่เป็นอันตรายได้

กระจกเลนซ์นูนสำหรับติดกระจกมองข้างรถยนต์จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยและง่ายในการจอด เพราะสามารถมองเห็นฟุตบาทมองเห็นพื้นดิน พื้นถนนได้มากกว่า ช่วยให้การจอดรถง่ายขึ้น การถอยก็เช่นกัน


Sponsored Ads