การทำงานใหญ่ งานที่มีความซับซ้อน หรือต้องใช้เวลาทำงานเป็นระยะเวลานานๆ จำเป็นจะต้องมีการหยุดคิด หยุดตรวจสอบการทำงาน เพื่อประเมินผลงาน เพราะบางทีอาจจะเจอความผิดพลาดที่จะทำให้เสียเวลาเปล่า

 

งานบางประเภทที่จะต้องใช้ระยะเวลาทำงานนานๆ อย่างการปลูกต้นไม้ กว่าจะโต กว่าจะขายได้ บางทีพอต้นไม้โตพร้อมขายแล้ว ปรากฏว่า ต้นไม้ชนิดนั้นไม่ได้รับความนิยมแล้ว ก็จะเสียเวลาเหล่า หรืออย่างการทำหนังสือ ซึ่งปัจจุบันหนังสือไม่สามารถขายได้อีกแล้ว เพราะคนมองว่า ในเน็ตนั้นมีของฟรีมากมายไม่จำเป็นต้องซื้อ การเสียเวลาเป็นเดือนๆ เพื่อทำหนังสือโดยไม่มีการหยุดตรวจสอบประเมินการทำงาน ก็จะทำให้เกิดความผิดพลาด เสียเวลาเปล่า

เมื่อตั้งใจจะทำงานใดๆ ก็ตาม นอกจากการวางแผนการทำงานอย่างดีแล้ว การวางแผนตรวจสอบการทำงาน ก็ต้องทำบ่อยๆ เช่นกัน เพื่อให้งานเสร็จตามแผน โดยเฉพาะงานใหญ่ ต้องใช้สมาธิ เงินทุน สูง ความผิดพลาดจะทำให้เสียเวลาเปล่า

 

วิธีลดความผิดพลาดในการทำงาน

แม้จะทุ่มเทหรือตรวจสอบการทำงานอย่างดีแล้ว ก็ตาม แต่บางทีก็ยังเกิดความผิดพลาดได้อีก ประสบการณ์ล้มเหลวหรือผิดพลาดจะทำให้มุมมองวิธีคิดดีขึ้น รอบคอบ ลดโอกาสผิดพลาดลงได้ แม้จะวางแผนอย่างดี แต่ยังพบกับความผิดพลาดก็ต้องปล่อยวางกับเรื่องแบบนี้บ้าง เพราะไม่มีใครจะสามารถหยั่งรู้ฟ้าดิน ประสบการณ์เท่านั้นที่จะช่วยลดความผิดพลาดลงได้

 


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

การทำแบบฟอร์มรับข้อมูล ใน Access 2007

การป้อนข้อมูลผ่านตารางข้อมูลค่อนข้างยุ่งยาก แต่ถ้าป้อนผ่านแบบฟอร์ม จะค่อนข้างสะดวก แต่ถ้าใช้งานจริงๆ ส่วนมากจะป้อนข้อมูลผ่านบาร์โค้ดมากกว่า สะดวกกว่า อ่านเพิ่มเติม..